Skip to main content

Skanska-projekt i Norrland får Vägverkets arbetsmiljöpris

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 10:07 CET

Skanskas entreprenad E4 Harrioja–Salmis har vunnit Vägverkets arbetsmiljöpris i Norrland. Totalt delas fyra arbetsmiljöpriser ut i landet. Skanska har fått två av dem. För det här projektet och för Norra länken i Stockholm.

Juryns motivering lyder: Skanskas organisation har i entreprenad E4 Harrioja-Salmis, med hjälp av en engagerad platsledning, skapat fokus på arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i uppdraget.

Vägverket påpekar att Skanska säkerställt att all personal, även inhyrd och underentreprenörer, tagit del av identifierade risker, arbetat systematiskt med tillbud och observationer, satt medarbetarnas säkerhet i första rummet, haft tydliga arbetsberedningar, skapat ett öppet och gott arbetsklimat samt haft en bra dokumentation av arbetsmiljöarbetet.

– Jag är glad och stolt över att vi har fått utmärkelsen, säger Roland Kempainen, projektchef på Skanska. Vi har hittills inte haft några olyckor. Tillbud och observationer är vi noga med att följa upp och åtgärda. Vi jobbar enkelt och tydligt med uppföljning som röd tråd, säger han.

Arbetet omfattar byggnation av mitträcke och slänträcken, vilket innebär att anslutningsvägar rivs och nya ersättningsvägar, vändplatser och busshållplatser byggs. Dessutom breddas E4 på en sträcka av 500 meter. Till detta kommer ny gång- och cykelväg inklusive bro för denna. Projektet ska vara färdigställt i augusti i år.

För ytterligare information, kontakta:
Roland Kempainen, projektchef, Skanska, tel 010-448 84 96
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99.

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till drygt 30 miljarder kronor. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy