Skip to main content

Skanska säljer fastigheten Gullbergsvass 5:26, kv Tennet i Göteborg, för 630 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:02 CET

Skanska har, som tidigare annonserats, ingått ett villkorat avtal om försäljningen av fastigheten Gullbergsvass 5:26 i Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 630 miljoner kronor. Köpare är Platzer och villkoren för avtalet är nu uppfyllda. Transaktionen bokförs i fjärde kvartalet 2013 och köparen planerar tillträda fastigheten december 2013. 

Kontorshuset på Kilsgatan med närhet till Centralstationen har färdigställts under hösten och omfattar totalt cirka 16 700 kvm lokalarea. Byggnaden har hög miljöprofil med ett flertal miljöfördelar och klimatsmarta lösningar, bland annat solceller som minskar nettoförbrukningen av el. Byggnaden är precertifierad enligt LEED Platinum och EU GreenBuilding, vilket innebär att byggnadens energianvändning är minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, kontakta:

Micko Pettersson, VD, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 010-448 45 33

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera