Skip to main content

Skanska säljer OPS-väg i Norge med vinst på 100 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:58 CET

Skanska säljer sin 50-procentiga andel av aktierna i Orkdalsvegen E39 i Norge, vilken drivs i offentlig-privat-samverkan. Försäljningspriset uppgår till NOK 140 miljoner, ca 170 miljoner kronor.

Försäljningsvinsten uppgår till ca 100 miljoner kronor, vilket redovisas i det första kvartalet.

Köpare är Skanska Norges pensionskasse och Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse som står för vardera hälften av investeringen.

– Det här är en väldigt bra placering för våra pensionsstiftelser i Sverige och Norge. Dels för att ett vägprojekt som E39:an är ett bra komplement till pensionsstiftelsernas övriga placeringar, dels för att placeringens avkastning och löptid säkrar en effektiv matchning av våra pensionsåtaganden över lång tid, säger Jonas Granholm, ansvarig för Skanska-koncernens pensionsstiftelser.

Orkdalsvegen E39 söder om Trondheim färdigställdes 2005 och sedan dess har Skanska Infrastructure Development varit hälftenägare i ägarbolaget som ansvarar för driften av vägen. OPS-kontraktet med den norska vägmyndigheten Vegdirektoratet löper fram till 2031. Ersättningen till ägarbolaget baseras på vägens tillgänglighet.

– Vi var stolta när vi levererade en väg med hög säkerhet till allmänheten och ett projekt som gav intäkter i såväl bygg- som driftsfasen. Nu ser vi också att vi kan sälja färdigutvecklade tillgångar med gott resultat, säger Anders Årling, VD Skanska Infrastructure Development.

Skanska Norge kommer som tidigare att svara för vägens drift och underhåll och Skanska Infrastructure Development ska för pensionsfondernas räkning fortsätta att delta i ledningen för vägbolaget.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.000 medarbetare. Skanska Norge hade 2009 intäkter på ca 11,2 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och OPS-projekt, offentlig-privat-samverkan.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy