Skip to main content

Skanska säljer pågående kontorsprojekt i Malmö till Aberdeen

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 08:35 CEST

Skanska säljer det pågående kontorsprojektet Citykajen i Malmö. Köpare är Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS som tillträder fastigheten den 30 september.
Försäljningen avser de två etapperna i projektet Citykajen på Universitetsholmen i Malmö som tillsammans omfattar ca 14.200 kvm uthyrningsbar yta. Projektet påbörjades vid årsskiftet 2006-2007 och beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2009. Skanskas investering uppgår till ca 375 miljoner kronor.

Större hyresgäster i Citykajen är Banverket och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och fastigheten är uthyrd till ca 94 procent. Citykajen har ritats av arkitekt Lars Iwdahl, Arkitektbyrån.

- Vi är mycket glada att kunna komplettera vår portfölj med Malmös bästa kontorsfastighet vad avser såväl fastighetens läge, byggnadens kvalitet som hyresgästerna i byggnaden, säger Magnus Kenning, ansvarig för transaktionen på Aberdeen Property Investors.

- Att vi lyckats väl med uthyrningen och dessutom nu säljer projektet före färdigställande visar att läget invid Citytunnelns uppgång och på Universitetsholmen är mycket starkt. Det är dessutom tydligt att moderna och flexibla lokaler som är energieffektiva attraherar såväl hyresgäster som investerare, säger Camilla Wieslander, marknads- och transaktionschef för Skanska Öresund Malmö. Vi kan också konstatera att intresset på senare tid har ökat från internationella investerare att förvärva fastigheter i Norden.

Citykajen är en av flera moderna kontorsfastigheter som Skanska utvecklar på Universitetsholmen i Malmö. Sedan tidigare har Skanska bland annat utvecklat fastigheten Hjälmarekajen intill Citykajen och utvecklat och sålt vidare den nya hovrättsbyggnaden några kvarter därifrån. Nyligen startades det nya projektet Bassängkajen där Malmö Högskola är första hyresgäst.

I enlighet med Skanskas informationspolicy uppges inte köpeskilling eller försäljningsvinst för kommersiella utvecklingsprojekt under uppförande. Utvecklingsvinsten redovisas kvartalsvis i takt med att projektet färdigställs.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i fem regionbolag: Göteborg, Stockholm, Öresund Malmö, Öresund Köpenhamn samt Helsingfors.


För ytterligare information, kontakta:

Camilla Wieslander, marknads- och transaktionschef, Skanska Öresund Malmö, tel 010-448 32 89
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktlinje för media: 010-448 88 99.
Magnus Kenning, Investment Management, Aberdeen Property Investors, tel 08-412 86 33
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.