Skip to main content

Skanska skriver kontrakt om nästa fas i Novartis Cambridge Campus Expansion Project, USA, värt cirka 848 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 09:02 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med den befintliga kunden Novartis om nästa fas i arbetet med deras campus för läkemedelsforskning i Cambridge, USA. Kontraktet är värt USD 130 M, cirka 848 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för tredje kvartalet 2013.

Arbetena i projektet inleddes 2012 och det beräknas stå klart under 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, Communications Manager, Skanska USA, tel +917 656 5883

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera