Skip to main content

Skanska tecknar avtal om förstudie inför möjligt projekt inom offentlig-privat-samverkan i USA

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 08:58 CET

Skanska med partners och Virginia Department of Transportation (VDOT) har tecknat en överenskommelse (Interim Agreement) som innebär att Skanska genomför en förstudie och utvecklar ett förslag för utbyggnad och drift av Downtown Tunnel/Midtown Tunnel/Martin Luther King Freeway (MLK) som ett projekt i offentlig-privat-samverkan i Virginia.

Det Skanska-ledda konsortiet Elizabeth River Crossings ska genomföra förstudien och förbereda förslag för design, byggande, drift, och vägavgiftssystem samt för finansieringen av projektet.

Överenskommelsen ger Elizabeth River Crossings exklusiv rätt att utveckla och genomföra finansiering, byggande och drift om projektet fullföljs i offentlig-privat-samverkan.

VDOT och konsortiet kommer att dela kostnaderna för projektutvecklingen fram till dess att arbetet resulterar i ett kontrakt för genomförandet av projektet.

Förstudien, projektutvecklingen och förhandlingarna väntas pågå under 2010 och 2011.

Överenskommelsen avser en ny Midtown-tunnel mellan Norfolk och Portsmouth i Virginia samt utbyggnad av den anslutande MLK Freeway och upprustning av de befintliga Midtown- och Downtown-tunnlarna. Förstudien ska även utarbeta ett förslag till automatiserat system för vägtullar. Den nya tvåfiliga vägtunneln ska gå parallellt med den befintliga Midtown-tunneln som är ca 1,4 km lång.

I konsortiet Elizabeth River Crossings ingår Skanska Infrastructure Development och Macquarie Investment Holdings med 50 procent vardera.

Om förstudien leder till bygguppdrag kommer Skanska att svara för genomförandet i ett byggkonsortium där Skanska USA Civil har 45 procent, Kiewit Construction 40 procent och Weeks Marine 15 procent.

I Skanskas långsiktiga strategi ingår att expandera inom offentlig-privat-samverkan. Marknaden för offentlig-privat-samverkan i USA är under utveckling och bedöms erbjuda framtida projektmöjlighter.

Virginia driver inom programmet för privatfinansierad transportinfrastruktur, Public-Private Transportation Act, flera projekt i offentlig-privat-samverkan.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig-privat-samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Pontus Winqvist, Senior Vice President Investor Relations,
Skanska AB, tel 010-448 88 51

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.