Skip to main content

Skanska tecknar partneringavtal med Telge

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:13 CEST

Skanska och de kommunala bolagen Telge Bostäder och Telge Fastighet har tecknat ett fyraårigt strategiskt partneringavtal. Bolagen köper tillsammans byggtjänster för cirka 800 miljoner kronor per år.

 

Ramavtalet omfattar Telge Fastigheters och Telge Bostäders samtliga byggprojekt, om- ny- och tillbyggnad, under avtalets löptid avseende samtliga deras ägda och förvaltade fastigheter och lokaler. Varje delprojekt kommer att upphandlas separat och de projekt som Skanska tar kommer att inkluderas i orderingången löpande.

– Samarbetet bidrar till att vi kan effektivisera resurserna. Det sparar vi mycket tid och pengar på och det är bra för Södertäljeborna. Skanskas gröna profil gör också att vi kan fokusera ännu mer på att energieffektivisera och minska belastningen på miljön, säger LiseLott Nilsson vd på Telge Fastigheter.

Telge har i urvalsprocessen haft stort fokus på entreprenörernas organisation. Skanska har visat på en stabilitet och flexibilitet som möjliggör långsiktig relation med samverkan i fokus. Det gör det möjligt att tillsammans arbeta för att underhålla och komplettera Telges fastighetsbestånd i ett långt perspektiv med fokus på framtida drift- och underhållskostnader.

– Genom strategisk partnering kan vi komma med tidigt i processen och tillsammans med Telge skapa lösningar som är höjer kvaliteten och minskar kostnaderna. De stora vinnarna är invånarna i Södertälje och miljön då vi nu tillsammans kan arbeta effektivt och minska miljöbelastningen, säger Alexandra Laurén, distriktschef på Skanska.

Strategisk partnering är ett led i Skanskas arbete med att effektivisera byggprocessen och nå målet att bli Sveriges i särklass mest professionella byggföretag.

Partnering innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans i hela byggprocessen. Det vill säga redan från planeringsfasen med gemensam målsättning och ekonomi och med löpande gemensamma uppföljningar.

Alexandra Laurén, distriktschef, Skanska: 010-448 04 71
Liselott Nilsson, vd Telge Fastigheter: 08 553 222 11
Eva Nygren, vd Telge Bostäder: 08-550 297 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska: 010-448 88 38
Direktnummer för media: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy