Skip to main content

Skanska utvalt för att utveckla gatubelysningen i Surrey, England, inom offentlig-privat samverkan, OPS

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 13:18 CEST

Skanska och John Laing har genom ett så kallat preferred bidder-avtal blivit utvalda för att ansvara för att modernisera gatubelysningen för Surrey County Council, England.

Projektet genomförs inom det brittiska programmet för offentlig privat samverkan, OPS. Det innebär att Skanska-Laing-konsortiet ska ansvara för finansiering, design, byggande samt drift- och underhåll av anläggningarna i 25 år med början i januari 2010.

Skanska Infrastructure Development kommer att investera GBP 4,5 miljoner, ca 54 miljoner kronor under projekttiden. Beloppet motsvarar 50 procent av konsortiet som ska ansvara för utveckling och ledning av projektet.

När Surrey County Council godkänt det slutliga kontraktet kommer Skanska UK att få uppdraget att installera, renovera, driva och underhålla gatubelysningen i grevskapet Surrey. Ordern väntas uppgå till ca GBP 74 miljoner, ca 900 miljoner kronor. När finansieringen för projektet är klar kommer byggkontraktet att tecknas och därmed inkluderas i Skanska UK:s orderingång.

Projektets första fem år kommer att omfatta byte av ca 70.000 belysningsstolpar och renovering av ytterligare ca 18.000. Befintlig gulorange belysning ska ersättas med vita och mer energieffektiva lampor. Skanska ska också ansvara för drift- och underhåll under kontraktstiden.

Detta projekt liksom den påbörjade utbyggnaden av Londons ringled M25 innebär att Skanska ökar sin närvaro på den brittiska marknaden för offentlig privat samverkan, OPS. Sedan flera år är Skanska framgångsrikt när det gäller sjukhus och skolor inom OPS.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska UK med ca 4.900 medarbetare hade 2008 intäkter som uppgick till 17,9 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative).För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

This and previous releases can also be found at www.skanska.com

Skanska AB may be required to disclose the information provided herein pursuant to the Securities Markets Act.

Skanska is one of the world's leading project development and construction groups with expertise in construction, development of commercial and residential projects and public-private partnerships. The Group currently has 55,000 employees in selected home markets in Europe, in the US and Latin America. Headquartered in Stockholm, Sweden and listed on the Stockholm Stock Exchange, Skanska's sales in 2008 totaled SEK 144 billion.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy