Skip to main content

Skanska utvalt för att utveckla skolor i Essex, Storbritannien, inom offentlig-privat-samverkan, OPS

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:08 CET

Skanska har genom ett så kallat preferred bidder-avtal blivit utvalt för att utveckla, driva och bygga tre skolor för Essex County Council, Storbritannien.

Projektet genomförs som ett Private Finance Initiative PFI, det brittiska programmet för offentlig-privat-samverkan, OPS. Det innebär att Skanska ska ansvara för finansiering, design, byggande samt drift- och underhåll av skolorna under 26 år med början 2011.

Skanska Infrastructure Developments investering beräknas uppgå till ca GBP 6 miljoner, ca 70 miljoner kronor, vilket motsvarar en majoritetspost i konsortiet som ska ansvara för projektet. I konsortiet ingår även RM plc som ska ansvara för skolornas IT-system. RM plc är ledande i Storbritannien och en internationell leverantör av IT-lösningar för utbildning.

Detta OPS-projekt i Essex omfattar inledningsvis tre nya skolor som ska utvecklas i samarbete med de lokala myndigheterna inom Essex Local Education Partnership, the Essex LEP, där Skanska-RM-konsortiet har 80 procent. Genom the Essex LEP som gäller i tio år ska ytterligare skolor utvecklas i senare etapper.

Bygguppdraget ska utföras av Skanska UK som dessutom kommer att få utforma och bygga en fjärde skola utöver de tre i detta OPS-projekt. Design- och bygguppdraget beräknas uppgå till ca GBP 70 miljoner, ca 800 miljoner kronor.

Förhandlingarna ska nu slutföras och finansieringen för projektet arrangeras vilket beräknas ske senare under 2010.

Först när detta är klart fastställs storleken på bolagets investering och byggkontrakt. Detta kommer då att tillkännages i ett pressmeddelande tillsammans med uppgifter om i vilket kvartal byggkontraktet inkluderas i Skanska UK:s orderingång samt tidsramarna för genomförandet.

Skolprojektet ingår i Building Schools for the Future, BSF, det brittiska programmet för upprustning av skolor. Sedan tidigare driver Skanska det första BSF-projektet, Bristol BSF, och ytterligare två PFI-skolor. Bland Skanskas övriga större OPS-projekt i Storbritannien återfinns breddning av Londons ringled M25, upprustning av gatubelysningsnätet i Surrey samt flera större sjukhus, däribland Barts and The London Hospitals.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska UK med ca 4.900 medarbetare hade 2008 intäkter som uppgick till 17,9 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice.

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy