Skip to main content

Skanska utvalt för att utveckla väg i Chile som OPS/PPP-projekt

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:03 CET

Skanska har av Chiles departement för offentliga uppdrag blivit utvalt som så kallad preferred bidder för att utveckla en betalväg i Chile.

Skanska Infrastructure Development ska ansvara för design, byggande, finansiering och drift av vägen i 20 år.

Design- och bygguppdraget som ska utföras av Skanska Latin America kommer att omfatta nybyggnad av ca 12 mil, upprustning av 20 mil förutom anslutningsvägar och trafikplatser. Vägen är belägen inom gruvdistriktet i norra Chile. Design- och bygguppdraget beräknas uppgå till USD 300-350 miljoner, ca 2,1-2,5 miljarder kronor.

I nästa fas ska förhandlingarna slutföras och finansieringen för projektet arrangeras vilket beräknas ske mot slutet av året.

Först när detta är klart fastställs storleken på bolagets investering och byggkontrakt. Detta kommer då att tillkännages i ett pressmeddelande tillsammans med uppgifter om i vilket kvartal byggkontraktet inkluderas i orderingången samt tidsramarna för genomförandet av projektet.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska Latin America Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 10.000 medarbetare hade 2008 intäkter på ca 5,6 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51 eller 070-546 87 97.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy