Skip to main content

Skanska utvecklar och bygger Green Building på Universitetsholmen i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 08:53 CEST

Skanska fortsätter utvecklingen av Universitetsholmen i kvarteret Nereus i centrala Malmö. Kontorsbyggnaden "Bassängkajen" som byggs i sju våningar kommer att omfatta totalt 19.000 kvm uppdelat i två etapper. Skanskas investering för den första etappen om 10.000 kvm uppgår till ca 240 M SEK och är planerad att stå färdig hösten 2010.

Den nya fastigheten väntas bli en av de första i Malmö som uppfyller kraven för EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. En ansökan om GreenBuilding-märkning kommer att lämnas in i höst. I januari i år blev Skanskas kontorsfastighet Hagaporten III i Solna först i Sverige med att bli märkt enligt den senaste GreenBuilding-standarden.

I området har Skanska sedan tidigare utvecklat och byggt kontorsfastigheterna Hjälmarekajen, Citykajen och Hovrätten, varav den sistnämnda såldes tidigare i år. För Citykajen som färdigställs inom kort tecknades i somras hyresavtal med bl.a. Banverket. Det innebär att byggnaden nu är uthyrd till 90 procent.

- Hyresmarknaden i Öresundsregionen visar på en fortsatt stark efterfrågan och vi är väldigt glada över att tillföra moderna kontorslokaler med stark miljöprofil i ett mycket bra cityläge, säger Richard Hultin, VD Skanska Öresund.

- Allt fler hyresgäster kräver att fastigheten har en låg miljöpåverkan när de söker nya lokaler. Byggnadens materialval kommer att präglas av miljömärkta produkter samt halogenfria elinstallationer vilket minskar användningen av PVC. Våra hyresgäster kommer också att få kostnadsfri energirådgivning och tjänstecyklar, fortsätter Richard Hultin.

Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige och är planerat att påbörjas under oktober. Förhandlingar om uthyrning pågår med ett flertal intressenter.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark samt i Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.För ytterligare information, kontakta:
Richard Hultin, VD Skanska Öresund, tel. 0706-73 15 56
Peter Gimbe, Presschef Skanska AB, tel. 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy