Skip to main content

Skanskas Green Urban Development Report: Tydlig trend mot byggnader som blir självförsörjande på energi

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 09:14 CET

En tydlig trend i världen går mot allt mer energieffektiva byggnader; såväl kontor, skolor, sjukhus som bostäder. Det kommer också att bli allt vanligare att byggnader konstrueras så att de ska kunna producera sin egen energi och bli självförsörjande, eller t o m kunna leverera energi till elnätet.

Det är några av slutsatserna och visionerna i rapporten ”The rise of local energy communities”, som Skanska nu publicerar. Rapporten är den första i en serie kallad ”Skanska Green Urban Development Report” där Skanska samlar trender och visioner kring framtidens hållbara samhällsbyggande runt om i världen. I rapporten medverkar kända forskare, arkitekter och politiker såväl som Skanskas egna energi- och miljöexperter.

Runt om i världen växer nu nya eller renoverade byggnader och i en del fall hela samhällen upp som är så effektivt byggda att de inte behöver tillföras någon externt producerad energi alls. I en del fall integreras dessa med solpaneler eller småskalig vindkraft så att byggnaden faktiskt producerar mer energi än vad som används – energi som då skulle kunna levereras till elnätet. Dessa samhällen kan kallas ”local energy communities” och de människor som lever och verkar där blir ett slags moderna, urbana energibönder - ”urban energy farmers”.

- Idag är det ännu ovanligt och högst frivilligt att ”odla” sin egen energi, men i framtiden tror jag att det kommer att bli obligatoriskt. På olika håll i världen, bland annat EU, planeras lagstiftning som kommer att kräva självförsörjande byggnader. Idag drivs utvecklingen av individer, men snart kommer regler och standards att öka trycket rejält, säger Johan Gerklev, miljöchef i Skanska Sverige och en av dem som medverkar i rapporten.

Svårigheterna med att nå en global klimatuppgörelse under COP 15 i Köpenhamn har tydligt visat på problemen att nå internationell handlingskraft. Även de nationella lagstiftningarna släpar efter, och Skanskas rapport visar att de mest långtgående initiativen ofta kommer från individer, företag, bostadsområden, städer eller regioner. Borgmästare har ofta mer makt över den konkreta utvecklingen än premiärministrar.

Konsumenter som på det här sättet tar initiativet, producerar sin egen energi och kanske t o m säljer tillbaka överskottsenergi till elnätet blir morgondagens ”prosumers” – en blandning av konsument och producent.

- Jag är övertygad om att producera sin egen energi och att vara energieffektiv är något som kommer att bli en statussymbol i framtiden, säger Johan Gerklev.

Utvecklingen mot byggnader som är självförsörjande på energi kommer också att innebära stora förändringar för ägare av bostäder och kommersiella fastigheter. Byggnader som inte är riktigt energieffektiva kommer att bli dyrare i drift och ha en sämre miljöprofil, något som inte lockar hyresgäster. Risken är stor att värdet på fastigheterna sjunker rejält.

- Att renovera fastigheter och göra dem gröna är en väldigt smart finansiell investering. Det säkrar dem för framtiden och ökar värdet. Dessutom är det ju naturligtvis bra för miljön, säger Cecilia Fasth, Skanskas Green Business Officer och ansvarig för att utveckla gröna affärer i Skanska-koncernen.

Du kan läsa mer om Skanskas första Green Urban Development Report ”The rise of local energy communities” på www.skanska.com/greenreport. Rapporten distribueras i 10.000 exemplar världen över och kan beställas via hemsidan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Fasth, Green Business Officer, Skanska, tel 010-448 44 16.
Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige, tel: 010 – 448 82 15.
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel: 010 – 448 88 38.
Direktlinje för media: 010 – 448 88 99.

Om Skanska:
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Om Skanska i Sverige:
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy