Skip to main content

Stororder till Skanska när kooperationen nyetablerar sig i Östersund

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 08:59 CEST

KF Fastigheter tar tillsammans med Konsum Jämtland över ägandet av Lillänge handelsplats i Östersund från Skanska och parterna fullföljer nu tillsammans projektet. Centrat kommer att innehålla ett Coop Forum och flera andra butikskedjor. Intresset är stort - merparten av ytan är redan bokad/reserverad. Anläggningen byggs av Skanska och ordern är värd omkring 200 Mkr. Handelsplatsen kommer att vara på totalt 19 000 kvadratmeter, varav Coop Forum står för drygt 6 000 kvadratmeter.

Affären mellan Skanska, KF Fastigheter och Konsum Jämtland innebär att KF Fastigheter och Konsum Jämtland köper fastigheten och tillsammans med Skanska fullföljer det projekt som Skanska utvecklat sedan 1998. Intresset för att etablera sig på området Lillänge är mycket stort, och merparten av ytorna är redan reserverade av ledande butikskedjor. Byggstart sker under september 2003 och Lillänge Handelsplats beräknas stå klar under november 2004.

- Konsum Jämtlands etablering av en stormarknad i Lillänge är strategiskt viktig, säger Bernt-Olof Gustavsson, vd i KF Fastigheter. Det finns ett intresse i kooperationen att långsiktigt påverka marknadsplatsens attraktionskraft och lönsamhet vilket ligger till grund för vårt och Konsum Jämtlands beslut att köpa fastigheten. Under byggnationen kommer projektet att sysselsätta upp till 100 personer på arbetsplatsen och när det är klart beräknas Lillänge ge närmare 250 nya arbetstillfällen och en omsättning på 500 miljoner kronor.

- Lillänge handelsplats kommer att bli en förstärkning till handeln i Östersund och skapar förutsättningar för den att utvecklas, säger Ann- Sofie Andersson, ordförande i miljö- och samhällsnämnden i Östersund. Handeln är en stor och växande näringsgren som är viktig för Östersund som handelsstad. Lillänge handelsplats ger också Östersund en ny entré som kan locka fler att stanna upp i regionen och är därmed ett bra tillskott för besöks- och turistnäringen.

För arkitektskisser på projektet, kontakta
Inger-Lena Bennman, informationschef Skanska, Inger-lena.bennman@skanska.se, eller mobil:070-209 56 90

Skanska Sverige - Skanska Sveriges affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Skanska Sverige omsätter omkring 25 miljarder per år och har cirka 15 000 medarbetare. Mer information finns på www.skanska.se.

Konsum Jämtland är en konsumentkooperativ ekonomisk förening med ca 41 000 medlemmar. Föreningen bedriver detaljhandel i nitton butiker och ett Domus varuhus i Jämtland. Konsum Jämtland har ca 400 anställda och hade under ar 2002 en försäljning på omkring 700 miljoner.

KF Fastigheter är specialiserade på att skapa, utveckla, effektivisera och driva lönsamma och attraktiva marknadsplatser. I storlek är KF Fastigheter den fjärde största hyresvärden för butikslokaler i Sverige. KF Fastigheter är inne i en utvecklingsintensiv period med många intressanta marknadsplatsutvecklingsprojekt som Bäckebol i Göteborg, Brommastaden i Stockholm och Tuna Park i Eskilstuna. Mer information finns på www.kff.se

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Eriksson, distriktschef Skanska,
telefon 060-19 50 07 el 070-662 78 25

Hans Axelsson, chef affärsutveckling Skanska,
telefon 060-19 50 73 el 070-310 17 17

Bernt-Olof Gustavsson, vd KF Fastigheter AB,
telefon 08-743 25 70

Ulf Grahn, vd Konsum Jämtland,
telefon vecka 37: 0940-470 30 telefon 063-14 95 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera