Skip to main content

Tremånadersrapport, januari-mars 2016

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:28 CEST

Januari-mars 2016 jämfört med januari-mars 2015

Sammanfattning

Intäkterna uppgick till 35,3 (34,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 5 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 969 (832) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 134 procent.

Resultatet per aktie ökade med 193 procent till 3,69 (1,26) kronor.

Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –3,4 (–2,5) miljarder kronor. Nettoinvesteringar uppgick till –1,8 (–0,5) miljarder kronor.

Operativa finansiella tillgångar uppgick till 10,3 (5,9) miljarder kronor.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 30,3 (30,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 2 procent. Orderstocken uppgick till 154,6 (31 december 2015; 158,2) miljarder kronor.

Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 442 (622) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 1,5 (2,0) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 28 procent.

Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 1 744 (565) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 198 procent.

Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 15,8 procent (11,9).

Nettoinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till –1,6 (–0,2) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 12 maj klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy