Skip to main content

Valberedning inför årsstämma 2009 i Skanska AB

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:25 CEST

I enlighet med årsstämmans beslut 2008 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2009.

Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram förslag till styrelse och revisor samt styrelse- och revisorsarvoden för beslut på årsstämman 2009.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2009 i Skanska AB kommer att ha följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, ordförande i valberedningen
- Bo Selling, Alecta
- Håkan Sandberg, Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse
- Peter Lindell, AMF Pension
- Sverker Martin-Löf, Styrelseordförande i Skanska AB


För ytterligare information, kontakta:

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy