Skip to main content

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2017

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 16:45 CEST

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2017 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning:

Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande

Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB

Bo Selling, Alecta

Hans Ek, SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring

Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@skanska.se senast den 31 december 2016.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy