Skip to main content

Remissvar: SKAP:s synpunkter på förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

Dokument   •   Okt 17, 2012 17:00 CEST

SKAP har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning KOM (2012) 372 slutlig. Läs yttrandet i sin helhet här.
Licens Creative Commons erkännande, inga bearbetningar (?)