Skip to main content

Ingen framgångsrik digital agenda för musiken utan jämställdhet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2013 09:45 CET

Idag möts musik, teknik och politik i Digital Agenda for Music '13 på Södra Teatern i Stockholm. En rad musikskapare, entreprenörer och beslutsfattare från politiken diskuterar och debatterar musikens framtid i en digital värld. Högt på agendan står jämställdhetens betydelse.

De drygt två hundra deltagarna hör just nu hur futuristen Gerd Leonhard, specialiserad på innovation och entreprenörskap inom digitala medier och själv musiker, ger en framtidsspaning om kulturskapare, konsumenter och de aktörer som vill göra affärer däremellan. 

Ett perspektiv som genomsyrar dagen är jämställdhetens betydelse för en framgångsrik digital agenda. Gerd Leonhard kommer att diskutera sin framtidsspaning med Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård och musik- och digitaliseringsexperten Paul Brindley från Music Ally.

Leonhard menar att musikbolagen varit mer bakåtsträvande, egocentriska och mindre samarbetsvilliga än andra mediesegment på grund av att toppjobben nästan uteslutande innehas av män. Men på sikt ser han en förändring.

– Musikindustrin kommer att konvergeras med andra medier inom IKT, informations- och kommunikationsteknik. Nystartade företag bemannas redan med många fler kvinnor än någonsin tidigare. Det här är en kulturell förändring som sker i allmänhet och som jag bedömer kommer vara fullt genomförd inom tio år. Kvinnor agerar generellt utifrån ett ekosystem och mer öppna för att tänka "biosfären" som vår enda väg framåt, det gäller inte bara inom musiken, säger Gerd Leonhard.

Till Digital Agenda for Music '13 kommer också Ryan Heath, talesperson för EU-kommissionens digitala agenda, Loth Hammar, Digitaliseringskommissionen, och Miriam Nordfors, sakkunnig hos jämställdhetsminister Maria Arnholm, för att diskutera jämställdheten i musikens digitala framtid. Miriam Nordfors pekar på ökad kreativitet i en mer jämställd musikindustri och Loth Hammar beskriver jämställdhetens betydelse för den digitala agendan så här:

– Jämställdhet är avgörande för den digitala agendans mål, att skapa ett bättre fungerande samhälle tack vare digitaliseringens möjligheter. Både kvinnor och män ska ha makten att på lika villkor kunna vara med och påverka vår gemensamma framtid. I alla branscher, säger Loth Hammar. 

SKAP, som är Sveriges organisation för låtskrivare, kompositörer och textförfattare, kommer under 2014 att lägga särskilt verksamhetsfokus vid mångfald och jämställdhet. Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande, ser dagens konferens som ett startskott i det arbetet.

– Att mångfald och jämställdhet är nycklar till framgång i den digitala agendan vet vi redan. Vad vi kommer att diskutera idag är hur vi både nationellt och internationellt ser till att använda dessa nycklar, säger Alfons Karabuda.

LIVESTREAM JUST NU
Digital Agenda for Music '13 går av stapeln idag torsdag 28 november på Södra Teatern i Stockholm och livestreamas från klockan 09.00 på SKAP Live.

Hela programmet och alla talare på www.dafm.se. Officiell hashtag: #dafm13.

Digital Agenda for Music '13 är ett arrangemang av SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och FST, Föreningen svenska tonsättare.

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim. 

SKAP innehar 2013-2016 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 40 länder.