Skip to main content

World Creators Summit 2013: Svenskt initiativ kring en digital agenda för musiken

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 07:50 CEST

Rundabordssamtalet Digital Agenda for Music at House of Sweden. Foto: Kjell Holmstrand.

Under 2013 har både Sveriges och EU:s digitala agendor tagit fart. Bland annat handlar det om tillgänglighets- och licensieringsfrågor, en digital inre marknad i Europa och ett nytt EU-direktiv för upphovsrättssällskap.

– SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken har under våren väckt stort intresse och skapat flera samarbeten mellan aktörer i digitaliseringen, både i Sverige och internationellt, säger Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande. 

Den 2-3 juni arrangerade SKAP tillsammans med Sveriges ambassad i Washington ett tvådagarsevent, Digital Agenda for Music at House of Sweden. Syftet med arrangemanget, som hölls i direkt anslutning till World Creators Summit 2013, var att nå ut med det svenska initiativet utanför Europa och bidra till global samverkan bland digitaliseringens aktörer.

Till House of Sweden i Washington bjöds en rad sådana aktörer, som New Music USA, DDEX och BitTorrent, dels till en nätverksträff med konsert, dels till ett rundabordssamtal med fokus på den digitala utvecklingen på musikens område. Totalt anmälde sig ett drygt hundratal till de båda evenemangen, från musiklivet, politiken och digitala tjänsteentreprenörer. Under nätverksträffen spelade de svenska akterna Little Children och Axelsson & Nilsson Duo.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, som också är ordförande i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, inledde rundabordssamtalet med att presentera initiativet Digital agenda för musiken och den rapport om konstnärliga rättigheter som FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen offentliggjort. De därpå följande diskussionerna tog utgångspunkt i redogörelser från ECSA och MCNA, Music Creators North America, om aktuella frågor i EU och Nordamerika på digitaliseringens område.

SKAP deltar närmast i EU-kommissionens Digital Agenda Assembly 2013 i Dublin 19-20 juni och arrangerar den 28 november en internationell konferens på temat Digital agenda för musiken i Stockholm.

SKAP – Svenska Kompositörer av Populärmusik är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim. 

SKAP innehar 2013-2016 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.