Skip to main content

Granskning av Landstinget i Värmland visar: Skattesänkning på 4 400 kronor om året möjlig

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:30 CEST

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Landstinget i Värmlands kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 1:93 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 4 400 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Under 2007 och 2008 besöker Skattebetalarnas Förening samtliga svenska landsting och regioner och berättar vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till Värmland. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Om Landstinget i Värmland lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 446 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne blir besparningen 151 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med 1:93 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Jämtland får 4 400 kronor mer kvar i plånboken varje år.

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Jämtlands läns landsting nå långt, säger Robert Gidehag.

Skattebetalarnas Förening har också räknat på vad en sammanslagning av Landstinget i Värmland med antingen grannlandstinget i Örebro eller Västra Götalandsregionen skulle innebära. Värmland har idag lägre kostnader än Örebro och skulle kunna fungera som förebild vid en eventuell regionbildning. Däremot har Västra Götalandsregionen lägre kostnader än Värmland i både primär- och specialistvård. Om Landstinget i Värmland sänkte kostnaderna till samma nivå som i Västra Götaland skulle det möjliggöra en skattesänkning på 54 öre eller 1 250 kronor per år.

Hela rapporten "Landstinget i Värmland - två kronor sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144268

____________________________________________________________________________

 


 

 

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy