Skip to main content

Två nya rapporter från Skattebetalarnas Förening: Stor rundgång i bidragssystemen

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:44 CET

De omfördelande effekterna av skatte- och bidragssystemen är små visar en omfattande statistisk undersökning som Skattebetalarnas Förening låtit göra. Åtta av tio tvåbarnsfamiljer är nettobetalare. De få nettovinnarna i systemet lider av höga marginaleffekter som gör det mycket svårt att ta sig ur ett bidragsberoende.– Skatt är den absolut största enskilda utgiften för en vanlig familj. En genomsnittsfamilj betalar 3,3 miljoner kronor i skatt under en tioårsperiod. Samtidigt betalas 1,1 miljoner tillbaka till familjen i bidrag, säger Robert Gidehag, vd på Skattebetalarnas Förening.För den svagaste gruppen, ensamstående med 60 procent av medianinkomsten, tenderar den disponibla inkomsten att sjunka ju mer personerna tjänat på arbetsmarknaden.– De svenska skatterna i kombination med bidragssystemen skapar enorma marginaleffekter. Hårdast drabbas de ekonomiskt svagaste i samhället. Många tvingas in i ett bidragsberoende som gör att det helt enkelt inte lönsamt att gå från del- till heltid eller att alls ta ett jobb, säger Robert GidehagDe komplexa bidragssystemen innebär dessutom ett stort mått av godtycke. Två personer med samma arbetsinkomst under en tioårsperiod kan ha fått väldigt olika summor i bidrag. Några har ca 150 000 kronor per år att disponera medan andra får nöja sig med knappt 30 000. Effekten kvarstår även när man undersöker hur mycket skatt som betalats in. En låginkomsttagare som under tioårsperioden betalat in ca 100 000 mer i skatt jämfört med en annan låginkomsttagare kan ha fått drygt 800 000 mer i bidrag.I den andra rapporten granskas ungdomars bidragsberoende. Här har bostadsbidrag, studiebidrag, socialbidrag och sjukpenning granskats bland personer mellan 18 och 25 år under perioden 1983 – 2003. Undersökningen visar att bidragsberoendet har ökat kraftigt under perioden. Exempelvis har den genomsnittliga socialbidragsnivån ökat med 60 procent.Båda rapporterna ("Ungas bidragsberoende" samt "Rundgång mellan skatter och bidrag") finns att hämta på http://www.skattebetalarna.se/rapporterBild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef

0709-71 66 66Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera