Skip to main content

Ett starkt och hållbart år för SKB

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 10:45 CEST

SKBs kvarter Kronogården i Sundbyberg färdigställdes under 2017. Foto: baraBild.se

Idag har SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, publicerat årsredovisningen för 2017, som har varit ett starkt år inom många områden. SKB har en balanserad ekonomi, en hållbar verksamhet och ett stigande antal medlemmar. Samtidigt som resultatet ökar, växer tillgångarna till 6,1 miljarder. Det beräknade marknadsvärdet på fastigheterna var 22,5 miljarder vid årets slut.

Föreningen som ägs av 89 000 medlemmar, är den största i sitt slag i Sverige.
- En god ekonomi är grundläggande för hela vår verksamhet. Att resultatet växer i takt med föreningens tillgångar är viktigt både för fastighetsunderhållet och för att säkerställa en fortsatt nyproduktion, säger Eva Nordström, vd på SKB.
- Eftersom vi är not-for-profit så återinvesteras överskottet till fortsatt utveckling och under våra drygt 100 år har vi aldrig sålt en fastighet. Det vi bygger, det förvaltar vi för evigt för våra medlemmar.

Resultatet landar på 110 miljoner kronor, tillgångarna växer till 6,1 miljarder med ett beräknat marknadsvärde på fastigheterna om 22,5 miljarder. Nettoomsättningen uppgår till 747 miljoner kronor där ökningen mot föregående år bland annat beror på ökade hyresintäkter från nya fastigheter.

Sveriges bästa förvaltare
2017 var ett starkt år inom många områden. Ett nytt kvarter färdigställdes i Sundbyberg, renoveringen av två kvarter i Vårberg avslutades och ett påbörjades i Botkyrka samtidigt som en byggstart ägde rum i Bromma. Dessutom utnämndes SKB till Sveriges bästa lokalförvaltare och fick en utmärkelse för högsta serviceindex av hyresgästerna.
- Vi blev också Sveriges första bostadsföretag att finansieras av Europeiska Investeringsbanken, EIB. Ett lån som ska användas till fyra miljöklassade nyproduktionsprojekt, säger Eva Nordström.

Nya markanvisningar
I slutet av året fick SKB en ny markanvisning i den nya stadsdelen Hagastaden, Stockholms stad. Inför den kommande femårsperioden planeras det för ytterligare 1 300 lägenheter som SKB har markanvisning för.

- Vi summerar ett fantastiskt år där vi har varit en aktiv bostads- och samhällsbyggare. Föreningen växer och intresset för den kooperativa hyresrätten ökar, hälften av våra 89 000 medlemmar är under 25 år, säger Eva Nordström.

Årsredovisningen finns på https://www.skb.org/om-oss/verkstallande-organisation/ekonomi-och-finans/arsredovisningar/

Fakta om Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 89 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har 130 medarbetare och drivs som en ekonomisk förening på företagsmässiga villkor.

För mer information besök www.skb.org.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.