Skip to main content

Första gröna emissionen för SKB

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 14:37 CET

Stockholms Kooperativa Bostadsförening ger ut sin första gröna obligation om 300 miljoner kronor med en löptid på fem år. Syftet är att finansiera särskilt miljöinriktade projekt och fastigheter.

Emissionslikviden används för att stötta klimatsmarta investeringar enligt kriterierna för SKBs gröna finansiering som är angivna i det gröna ramverket; Green Bond Framework. Det har granskats av Cicero, Climate and Environmental Research, som är ett oberoende och tvärvetenskapligt forskningsinstitut knutet till Oslo universitet.

  • -Som Stockholms största privata hyresrättsaktör och som både bostadsbyggare och evighetsförvaltare, har SKB goda förutsättningar att bidra till såväl egen som Stockholms hållbarhet, säger Eva Nordström, vd SKB.

Investeringarna kommer att omfatta utveckling, förvärv och / eller färdigställande av bostäder med miljöcertifiering. Det kan också bestå av insatser i nybyggnation med minst 25 % lägre energianvändning än vad nationella byggnormer och regler kräver. För det befintliga fastighetsbeståndet kan det innebära en reducering av energiförbrukningen på minst 25 %. Ytterligare utvecklingsområde är användande av förnyelsebara energikällor.

Emissionen genomfördes som en obligation med rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader +0,775 %.

I maj gav Standard & Poor’s SKB ett fortsatt starkt kreditbetyg med AA- för långsiktig upplåning. Bland investerarna för den första gröna obligationen finns bland annat Alfred Berg, Cliens Kapitalförvaltning, SEB, SJ, Storebrand/SPP och Öhman.

Handelsbanken Capital Markets har agerat rådgivare avseende de gröna villkoren samt varit emissionsinstitut för transaktionen.

För vidare information, se www.skb.org/om-oss/verksamheten/finans/gron-obligation/

Fakta om Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 88 000 medlemmar som bygger och förvaltar bostadsfastigheter i Stockholm. Föreningen grundades 1916 och firade 100-årsjubileum under 2016. Med sina nära 8 000 lägenheter är föreningen den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden. Kooperativ hyresrätt innebär i korthet att medlemmarna gemensamt äger samtliga lägenheter, som sedan hyrs ut till föreningens medlemmar. Föreningen är öppen för alla och lägenheterna förmedlas efter turordningsprincipen. För mer information besök www.skb.org.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.