Skip to main content

Lovande resultat från berggrundsundersökningar – men mer data behövs

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 12:14 CET

SKB lämnar i dag en preliminär säkerhetsanalys, som belyser den långsiktiga säkerheten på de platser som undersöks inför ett slutförvar, till SKI. Resultaten från berggrundsundersökningarna i Forsmark och Oskarhamn är lovande. Mer data behövs dock för att bilden ska bli komplett. En slutlig säkerhetsanalys med fullständiga data från båda platserna presenteras 2009.

I slutförvaret ska det använda kärnbränslet isoleras i kopparkapslar som deponeras på cirka 500 meters djup i berget, inbäddade i lera. Viktiga frågor som rör kopparkapseln har kunnat klarläggas i analysen. Bland annat bekräftas att svetsmetoden fungerar som tänkt och att kapseln står emot de kraftiga tryck som kan uppstå i samband med framtida istider.

Analysen visar också på forskningsfält som eventuellt kan öka säkerhetsmarginalerna för slutförvaret. Hit hör frågor om hur värmen från det använda bränslet påverkar berget och hur bentonitleran som omger kapslarna fungerar på mycket lång sikt.

Även om resultatet ser lovande ut för både Forsmark och Oskarshamn är det först när alla data analyserats som SKB vet om myndigheternas krav är uppfyllda.

– Analysen baserar sig på en begränsad mängd data från de olika platserna. Vi behöver särskilt komplettera våra data från området Laxemar i Oskarshamn. Här fokuserar vi undersökningarna till ett nytt område i direkt anslutning till det område som ligger till grund för denna säkerhetsanalys, säger Allan Hedin, ansvarig säkerhetsanalytiker på SKB.

Syftet med den nu avslutade analysen var främst att slutgiltigt utveckla analysmetoden inför ansökan om slutförvaret 2009.

Redan nästa vecka lämnas ansökan in för inkapslingsanläggningen, där det använda bränslet ska kapslas in i kopparkapslar. Därmed inleds tillståndsprövningen av slutförvarsmetoden efter cirka 30 års forskning, utveckling och regelbunden kritisk granskning av det vetenskapliga underlaget.

För mer information: Saida Engström, ansvarig för miljökonsekvensbeskrivning och ansökan på SKB, 08-459 85 12, 070-374 40 99, Anni Bölenius, presschef SKB, 08-459 85 87, 070-567 67 04

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 58 64, 102 40 Stockholm
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-661 57 19
www.skb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy