Skip to main content

SKB ansöker om att kapsla in använt kärnbränsle

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:08 CET

SKB lämnar i dag in en ansökan till Statens kärnkraftinspektion (SKI) om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Anläggningen ska byggas intill det nuvarande mellanlagret (Clab) på Simpevarpshalvön i Oskarshamn. Den nya anläggningen och mellanlagret kommer så småningom att drivas gemensamt.

Inkapslingsanläggningen utgör det första steget för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden, som innebär att bränslet innesluts i kopparkapslar som deponeras på cirka 500 meters djup i det svenska urberget, inbäddade i bentonitlera.

Anläggningen kommer att använda sig av världsunik teknologi, bland annat för svetsningen av de lock som ska tillsluta kapslarna efter det att bränslet placerats inuti dem.

– Ansökan bygger på resultaten av cirka trettio års systematisk forskning och teknikutveckling och är ett stort steg framåt mot ett långsiktigt säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

SKB förväntar sig inte att myndigheterna eller regeringen ska ta slutlig ställning till ansökan enligt kärntekniklagen förrän efter 2009 då ansökan om själva slutförvaret lämnas in. Då inleds den stora miljöprövningen av hela slutförvarssystemet. De platsundersökningar som i dag pågår i Östhammar och Oskarshamn genomförs med KBS-3-metoden som planeringsförutsättning.Fakta om inkapsling
I den kommande anläggningen torkas det använda kärnbränslet och placeras i kopparkapslar. Därefter förses kapseln med ett lock som svetsas fast med hjälp av en svetsmetod som kallas friction stir welding (friktionssvetsning). Den innebär att lock och kapsel bearbetas samman till ett homogent material. Svetsfogen kontrolleras med hjälp av oförstörande provning (röntgen och ultraljud). Sedan kan kapseln placeras i transportbehållare för transport till slutförvaret.

För mer information: Anni Bölenius, presschef SKB, 08-459 85 87, 070-567 67 04, Saida L. Engström, ansvarig för Ansökan Inkapslingsanläggning, 08-459 85 12, 070-374 40 99.


Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 58 64, 102 40 Stockholm
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-661 57 19
www.skb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy