Skip to main content

SKB redo att ansöka om att bygga slutförvar

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:13 CEST

SKB lämnar i dag in sitt senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud-program 2010, till Strålsäkerhetsmyndigheten. Av programmet framgår att SKB nu har den kunskap som krävs för att ansöka om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. SKB planerar att lämna in ansökan i mars 2011.

Enligt kärntekniklagen ska SKB och dess ägare redovisa kunskaps- och forskningsläget inom kärnavfallsområdet vart tredje år. 

– Vi har nu den kunskap vi behöver. Efter mer än 30 års forsknings- och utvecklingsarbete färdigställer SKB inom kort ansökningshandlingarna för att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, säger Claes Thegerström, vd för SKB.

I forskningsprogrammet görs en systematisk genomgång av nuläge och planer inom alla områden där SKB bedriver forskning och teknikutveckling. Metodiken för att analysera den långsiktiga säkerheten är väl utvecklad. Vi kan med den visa att myndigheternas stränga säkerhetskrav kan uppfyllas. Nu handlar programmet om att ytterligare fördjupa förståelsen av de förändringar som kan ske på lång sikt i ett geologiskt slutförvar och att fullfölja teknikutvecklingen så att slutförvaringen kan genomföras på ett tillförlitligt sätt i industriell skala.

Planerna för omhändertagandet av det låg- och medelaktiva avfallet utvecklas och detaljeras i Fud-program 2010, något som efterlystes i myndigheternas granskning av Fud-program 2007. Bland annat beskrivs SKB planer för att under 2013 kunna lämna in ansökningar för att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Den utbyggda anläggningen beräknas stå färdig att tas i drift 2020.

– Baserat på allt det vetenskapliga och tekniska underlag som tagits fram genom åren kan vi nu ta nästa steg i det svenska kärnavfallsprogrammet. Parallellt med en framtida bygg- och driftsstart kommer SKB:s forsknings- och utvecklingsarbete att fortsätta. Det utgör en garanti för att vår viktiga uppgift att ta hand om kärnavfallet på ett säkert sätt genomförs med bästa möjliga kunskap och teknik, avslutar Claes Thegerström.

SKB planerar att lämna in sina ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen i mars 2011. Vid ett positivt beslut i prövningen av ansökningarna kan uppförandet av kärnbränsleförvaret inledas 2015, med beräknad start av deponeringen från 2025.

Fakta om Fud-processen:
Vart tredje år redovisar SKB ett program för sin forsknings- och utvecklingsverksamhet, Fud-program. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en bred remiss och expertgranskning och lämnar ett eget yttrande till regeringen. Också kärnavfallsrådet gör en egen granskning och yttrar sig till regeringen. Processen avslutas med att regeringen tar ställning till programmet.


För mer information:
Jessica A Otterstål, pressinformatör SKB, 08-459 85 27, 070-242 07 27

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.