Skip to main content

Skellefteå i Almedalen: Nya vägar till högre utbildning - en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen i hela landet

Nyhet   •   Jun 30, 2014 16:33 CEST

Under måndag eftermiddag stod Skellefteå kommun tillsammans med campus Västervik värd för ett seminarium under Almedalsveckan som lyfter behovet av nya vägar till högre utbildning för att säkra kompetensförsörjning i hela landet. Intresset var stort och tältet fyllt av åhörare från hela Sverige.

 – Detta är inte enbart en Skellefteåfråga utan något som berör stora delar av vårt land. Vårt seminarium är en uppföljning på ett möte som hölls i riksdagen 26 mars 2014, säger Ingrid Thylin, avdelningen för Samhällsutveckling vid Skellefteå kommun.

Behovet av människor med eftergymnasial kompetens ökar i hela landet. Parallellt med detta finns en trend där lärosäten centraliserar sina program- och professionsutbildningar till högskole- och universitetsorter. Följden av detta blir att orter och kommuner utan lärosäte ofta begränsas när
det gäller upptagnings- och rekryteringsbas för näringsliv, vård, skola och omsorg.

- Det räcker inte med högre utbildning på några få större orter i Sverige. Industrin är spridd över hela landet och där industrin befinner sig behövs en infrastruktur av utbildning av god kvalitet som tillfredsställer både samhällets och näringslivets behov, menar Kerstin Norén, rektor Högskolan
Väst och en av de som stod på scenen under seminariet.

En av nyckelfaktorerna för att säkra långsiktig kompetensförsörjning i mindre kommuner är tillgången till högre utbildning i det egna närområdet. Under seminariet bidrog därför politiker, likväl som universitetsrepresentanter och näringslivsföreträdare med kunskap och förslag kring hur kommuner och orter utan etablerade lärosäten på ett bättre sätt än idag kan möta utmaningarna kring utbildning och kompetensförsörjning. Två viktiga punkter som kom fram var att det behövs en ökad långsiktighet och en samlad syn kring högre utbildning samt att det behövs ökad samverkan mellan lärosäten,
näringsliv och offentliga aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Att detta är en fråga av nationell karaktär förstärks av Johan Sterte, rektor för Luleå Tekniska universitet:


- Detta är helt klart en nationell fråga. Det behövs politiska styrmedel och ekonomiska resurser för att universitet och högskolor ska kunna ta ett ansvar för utbildning i hela landet, avslutar Johan Sterte, rektor för Luleå Tekniska universitet.

För mer information, kontakta

Ingrid Thylin, avdelningschef, Samhällsutveckling, Skellefteå kommun, 070-341 01 55

Gabriella Hahr Werkmäster, kommunikationsstrateg, Skellefteå kommun, 070-322 07 15


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.