Skip to main content

Skellefteås befolkning ökar

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 15:42 CET

Befolkningen i Skellefteå kommun var 71 774 personer den sista december 2012. Det innebär en ökning med 194 personer jämfört med samma datum året innan.

Antalet utflyttade var 2 067, att jämföras med antalet inflyttade som var 2 371. Detta ger ett positivt flyttningsnetto på 304 personer. Av de 2 371 inflyttade kom 716 från utlandet och 529 flyttade från en annan Västerbottenskommun.

Födelseöverskottet blev minus 109. Antalet födda var 694 och antalet döda var 803.

Senaste året Skellefteå ökade sin befolkning var 2007. Skellefteå kommun har nyligen satt upp befolkningsmålet 80 000 personer år 2030. Den nu redovisade befolkningsökningen blev en bra start för resan mot det målet.

– Efter flera år med vikande befolkningssiffror känns det naturligtvis mycket bra med plussiffror, säger kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund.

Kommunchefen Kristina Sundin Jonsson ser en koppling till både befolkningsmålet 80 000 och till det pågående arbetet med att utveckla Skellefteå under platsvarumärkets flagg.

– Det känns att den satsningen är helt rätt, säger hon. Nu drar både kommun och näringsliv åt samma håll.

Mer information om befolkningsmålet för 2030 finns på kommunens webbplats, www.skelleftea.se/skelleftea2030

Sveriges folkmängd ökade med 73 038 personer under 2012 och var vid årets slut 9 555 893.

Det är människorna i Skellefteå som gör platsen speciell. Här kan alla skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, idéer och passioner.

Skellefteå är mångsidigt och har en levande anda av kreativitet och entreprenörskap. Delaktighet och medskapande får oss att utvecklas.

www.skelleftea.se, Tel: 0910-73 50 00.

Copyright © Skellefteå kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy