Q2p7qlhjjorsaobzqzef
Tzuhiacquklis4yphwxb Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteås kulturhus i huvudroll under utställning i London

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 15:35 CET

I fredags öppnade utställningen Timber Rising: vertical visions for the cities of tomorrow i Roca London Gallery. Skellefteås kulturhus är en av fyra huvudrollsinnehavare under utställningen i London, som pågår fram till 19 maj. Utställningen är den första allomfattande om att bygga högt i trä och täcker in aspekter som urbanisering, välbefinnande, teknik, design, säkerhet, klimat och hållbarhet.

Media no image

Skellefteå kommun satsar på en helhetslösning för biogasen

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:36 CET

I februari börjar en ny gasledning anläggas för distribution av biogas från anläggningen på Tuvan till kvarteret Fabriken. En tankstation kommer att byggas på industriområdet för att automatiskt kunna tanka gasbussar när de inte är i trafik. Samtidigt håller biogasanläggningen på att uppgraderas och effektiviseras.

- På så vis får vi en helhetslösning för biogasen i Skellefteå; en effektiv produktion, förbättrad leveranssäkerhet och samtidigt en minimering av bränsletransporterna, säger Ola Burström, Tekniska nämndens ordförande.

- Biogasen är ett av flera förnyelsebara drivmedel som behövs för att vi ska nå ett hållbart transportsystem. Att gasen produceras från organiskt avfall och avloppsslam är dessutom extra bra, säger Helena Jonsson, verksamhetschef på Produktion VA och biogas.

Planen är att alla investeringar i biogasen är genomförda till halvårsskiftet 2018. Parallellt arbetar Skellefteå kommun för att få en extern aktör att investera i en ny publik tankstation i närheten av kvarteret Fabriken, som kan erbjuda biogas som ett av flera bränslen.

Den nya gasledningen kommer att transportera ut majoriteten av biogasen från Tuvan direkt till tankställena på industriområdet. Den enda gas som därefter transporteras på flak är den som går till tankstationen på söder.

- Gasledningen byggs med beprövad teknik som använts i många städer. Den läggs på ett säkert djup på ca 1,5 meter och vi planerar att mestadels använda styrd borrning då detta minimerar påverkan på närmiljön, berättar Joaquim Holmberg, projektledare på Samhällsbyggnad.

Mer information om de investeringar som görs i biogasen

Förbehandlingen effektiviseras
En ny och effektivare förbehandlingsanläggning installerades under 2017, som klarar minst 17.000 ton hushållsavfall per år. (Anläggningen kan producera 2,1 miljoner Nm3 biogas när den rötar 17.000 ton organiskt avfall samt avloppsslammet från Tuvans avloppsreningsverk.) Förutom högre kapacitet medför den nya förbehandlingen en lägre energiförbrukning, mindre underhåll och bättre arbetsmiljö.

Ny gasrening
En ny anläggning för uppgradering av rågas till fordonsgas ska installeras och beräknas vara på plats sommaren 2018. Den nya anläggningen har en förfinad och utvecklad teknik med lägre energi- och vattenförbrukning. En större gasklocka på 600 Nm3 hanterar svängningar i produktionen och säkrar upp leveranserna.

Ny distribution av biogas
I takt med ökad produktion och ökad efterfrågan är det inte hållbart att fortsätta distribuera biogasen med gasflak. Därför anläggs en 3 km lång gasledning från biogasanläggningen till kvarteret Fabriken. Den kommer att anläggas på ca 1,5 meters djup och till största del med styrd borrning för att minimera påverkan på närmiljön. Byggstart vecka 7.

Tankstation för gasbussar
En tankstation för automattankning av bussar byggs på kvarteret Fabriken. Där kan 30 gasbussar stå i depå och tankas under 3-4 timmar då de inte är i trafik, i huvudsak under natten. Beräknas vara klar sommaren 2018.

Finansiering
För att kunna förverkliga en effektivare förbehandling, en ökad biogasproduktion samt gasdistributionen till Fabriken landar den totala investeringen på ca 100 miljoner kronor.

För investeringarna i gasanläggningen på Tuvan, gasledningen samt tankstationen på Fabriken får Skellefteå kommun 16 miljoner från Klimatklivet – ett investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta:

Ola Burström, Tekniska nämndens ordförande, 070-693 84 25, ola.burstrom@skelleftea.se

Helena Jonsson, verksamhetschef Produktion VA och biogas på Samhällsbyggnad, 070-239 12 72, helena.jonsson@skelleftea.se

Joaquim Holmberg, projektledare på Samhällsbyggnad, 073-055 03 96, joaquim.holmberg@skelleftea.se

Biogasanläggningen på Tuvan uppgraderas och effektiviseras. I februari börjar en ny gasledning anläggas för distribution av biogas från Tuvan till kvarteret Fabriken. Och på industriområdet byggs en tankstation för gasbussar. Satsningarna planeras vara klara i juli 2018 och resulterar i en effektivare produktion, förbättrad leveranssäkerhet och en minimering av bränsletransporterna.

Läs vidare »
Hdg3e1fbakhvdtmzspde
Mgoc5xgyezerne0gk74z Uenihifsz5fpflxnpdju

Fullbokad konferens i Skellefteå påverkar Europas digitala framtid

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 10:25 CET

Den stora internationella konferensen Clarity är nu fullbokad. 14-15 februari samlas Europas ledande digitaliseringsexperter i Skellefteå för att diskutera hur den offentliga sektorn ska öppna upp sig.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Naturbruksgymnasiet i Burträsk blir nationell branschskola

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 13:16 CET

Naturbruksgymnasiet i Burträsk har beviljats att delta i en femårig försöksverksamhet som branschskola. Detta är resultatet av en ansökan som gjorts kring skogsmaskinförarutbildningar i ett länsövergripande samarbete och framför allt i ett samarbete mellan Lycksele och Skellefteå kommuner.

– Jag är mycket glad att ansökan beviljats. I korthet innebär det här bland annat att vi kan erbjuda alla Sveriges naturbruksprogram med skogsmaskinförare att deras elever får genomföra delar av sin utbildning i Burträsk, säger Jörgen Malm, rektor på Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

I Burträsk Naturbruksgymnasiums ansökan har även branschen, i form av Skogs- och Lantbruksarbetsgivarorganisationen, medverkat.

– Branschskola öppnar också upp för bredare samarbeten i hela länet. Vi har redan en bra dialog med Lycksele, Vännäs och Vilhelmina och vi ska fördjupa samarbetet ytterligare under våren, förklarar Jörgen Malm.

Fokus på yrken med stor efterfrågan på arbetskraft
Skolverkets försöksverksamhet Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete.

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning i specifika yrkeskurser under delar av elevernas utbildning. Branschskolorna tillhandahåller utbildningar där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Försöksverksamhet under fem år
Branschskolorna kan genom ett entreprenadavtal med en kommun även utbilda elever inom kommunal vuxenutbildning.

Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet runt om i Sverige med tio branschskolor, däribland alltså naturbruksgymnasiet i Burträsk, som Skolverket har utsett. Skolorna erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Naturbruksgymnasiet i Burträsk har beviljats att delta i en femårig försöksverksamhet som branschskola. Detta är resultatet av en ansökan som gjorts kring skogsmaskinförarutbildningar i ett länsövergripande samarbete och framför allt i ett samarbete mellan Lycksele och Skellefteå kommuner.

Läs vidare »
Troylbhs1prhun1l3qsl
Nibkjfdv07nthdwui4hj Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Statsministern besöker Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 09:12 CET

Det nationella innovationsrådet med ordförande statsminister Stefan Löfvén besöker Skellefteå den 20 februari. Norra Sverige är en region med stora möjligheter och intressanta innovationsprojekt. Därför anordnar Innovationsrådet ett möte i Skellefteå, en kommun som de senaste åren gjort avtryck på innovationsområdet både i Sverige och internationellt, enligt Regeringskansliets pressmeddelande.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Socialkontoret anmäler två fall av Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Nyheter   •   Dec 22, 2017 16:00 CET

Skabbutbrott
Under hösten uppvisade två personer på ett äldreboende symptom i form av utslag och klåda. Skabb misstänktes och kunde också diagnostiseras kort därefter.

Den person som först uppvisade symtom hade sedan två månader fått aktiv symtombehandling och konsultativa insatser från specialistmottagning utan att den direkta orsaken kunde konstateras. Händelsen har nu utretts och för att minska risken för att liknande situation uppstår igen kommer bland annat informationsinsatser för ökad uppmärksamhet att genomföras för övriga enheter inom äldreomsorgen. Sammanlagt har 11 boende, samtliga på en av äldreboendets enheter, behandlats.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Krossad medicin till fel patient
Ett långtidsverkande läkemedel som inte får krossas krossades ändå och gavs till fel patient. Patienten fick vård på akutmottagningen och kunde återvända till äldreboendet samma eftermiddag.

Händelsen har nu utretts för att minska risken för att liknande situation uppstår igen. Bland annat kommer länets gemensamma modell för läkemedelsgenomgångar att repeteras.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Ett fall av skabbutbrott och en felmedicinering har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Läs vidare »
P5hmblz3vkmpyaiu6zka
Uenihifsz5fpflxnpdju

Hamnprojekt främjar hållbara internationella affärer

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 13:15 CET

Projektet Skellefteå hamn 2020 ska möta omvärldstrenderna och anpassa hamnanläggningen till framtidens kapacitets- och tillgänglighetskrav enligt dagens miljö- och säkerhetskrav. Det handlar om att på ett hållbart sätt skapa förutsättningar för internationella affärer inom regionalt näringsliv.

H6hkqmd2jkctplbe6qns
D15enr6adwckw2iyscav Uenihifsz5fpflxnpdju

Heltidsarbete ska bli norm inom Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 13:02 CET

Fredag 8 december tog Skellefteå kommuns personalnämnd beslut om att alla medarbetare som tillsvidareanställs ska anställas på heltid. Att fler arbetar heltid är ett viktigt mål för Skellefteå kommun för att öka jämställdhet, klara framtida kompetensförsörjning och öka medarbetares möjligheter att vara ekonomiskt självständiga.

Py5am69kuk1mfnnlscau
Uenihifsz5fpflxnpdju

Bibliotekskongress i Skellefteå blir av trots uppskjuten byggstart för kulturhuset

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 15:55 CET

När det 15 september blev klart att bygget av kulturhuset skulle skjutas upp minst ett halvår fanns kongressen Biblioteksdagarna inbokad i huset tidigt 2020. Det blev inte möjligt, men nu är det klart att kongressen istället kommer att genomföras i Skellefteås nya kulturhus 2021.

Bdqtda9jyrovf4sxmcl1
Nibkjfdv07nthdwui4hj Uenihifsz5fpflxnpdju

Joakim Lundin ny personalchef på Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:29 CET

Skellefteå kommun får en ny personalchef i mars. Joakim Lundin kommer närmast från Bolidenkoncernen, där han de senaste tio åren har arbetat med personalfrågor.

Kontaktpersoner 50 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg och pressansvarig
  • peuqr.uvsundulijbergil@skellefdutea.se
  • 070-3933343

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida