Gymnasielever från Skellefteå – topp åtta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 10:04 CEST

När lagtävlingen i Skolornas Matematiktävling 2019/2020 (Matte-SM) nyligen genomfördes i Sverige placerade sig elever från Baldergymnasiet på en åttonde plats med över 70 deltagande lag.

Bakom Skolornas Matematiktävling står Svenska Matematikersamfundet som tillsammans med Brummer & Partners riktar sig till elever som gillar matematik och att utmana sig själv. Det är gymnasielever som går en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning som deltar.

- Det känns roligt att vi placerade oss så högt i tävlingen. Det är ett bevis på att vi gör någonting bra här uppe, konstaterar Ulf Marklund, rektor på Baldergymnasiet och fortsätter: Förutom att tävla får de även träffa andra som har liknande intressen och kan knyta kontakter.

De fem första skolorna tog sig vidare till lagfinalen. Det var skolor från Göteborg, Stockholm, Uppsala och Lund. Det innebar att Baldergymnasiet var bästa skola norr om Uppsala.

Kontaktperson: Ulf Marklund, rektor på Baldergymnasiet 070-273 85 33

Ferdinand Rönngren, elev 076-777 79 27

Ruth Risberg, elev 070-643 05 18

När lagtävlingen i Skolornas Matematiktävling 2019/2020 (Matte-SM) nyligen genomfördes i Sverige placerade sig elever från Baldergymnasiet på en åttonde plats med över 70 deltagande lag.

Läs vidare »

Nystartad KAST-mottagning i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 14:06 CEST

Nu har det startat en mottagning i Skellefteå för personer som vill sluta med att köpa sexuella tjänster och porrsurfare som är på gränsen till att köpa sex. Namnet är KAST (för köpare av sexuella tjänster).

- Vi vill att dem vi träffar ska få en insikt och verktyg för att sluta köpa sexuella tjänster, förklarar Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen om den nystartade mottagningen.

Mottagningen startade upp nu under våren 2020 och behandlingen som är helt frivillig bygger på individuell samtalsbehandling med syftet att få personen att förändra sitt beteende och hitta andra strategier än att köpa sexuella tjänster.
- Vi vänder oss framför allt till dem som köper sexuella tjänster och vill sluta med det.

Ökning när städer växer
Bakgrunden till att mottagningen startat är bland annat att frågorna om prostitution och människohandel kommit högre upp på agendan den senaste tiden utifrån att man förväntar sig att Skellefteå kommer att växa.
- Man har ofta sett en ökad prostitution när städer växer snabbt, berättar Jenny Åkerlund och fortsätter:
- Umeå startade för ett par år sedan och nu tyckte vi det var dags att dra igång i Skellefteå.

Flera mottagningar i landet
Mottagningen i Skellefteå är inte unik på något sätt utan det finns KAST-mottagningar på flera ställen i vårt avlånga land.
- Tyvärr har köp av sexuella tjänster ökat i hela Sverige, berättar Jenny Åkerlund.
Målet med deras nystartade verksamhet är att köpare av sexuella tjänster upphör.
- De som kommer hit ska få hjälp med att både förändra och reflektera över sitt beteende och sin människosyn och hitta andra strategier än att köpa sex.

Vill du veta mer kontakta:

Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen 072-223 70 67

En mottagning har startat i Skellefteå för personer som vill sluta med att köpa sexuella tjänster och porrsurfare som är på gränsen till att köpa sex. Namnet är KAST (för köpare av sexuella tjänster). - Vi vill att dem vi träffar ska få en insikt och verktyg för att sluta köpa sexuella tjänster, säger Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen om den nystartade mottagningen.

Läs vidare »

​Utredning om kränkande särbehandling visar på brister inom Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 09:18 CEST

I februari 2020 anmälde en medarbetare inom Skellefteå kommun, chefer och tidigare kollegor för kränkande särbehandling. Med anledning av ärendets komplexitet tillsattes en oberoende extern utredare.

Utredaren har tittat närmare på ett femtiotal situationer och gör bedömningen att några av dessa kan anses kränkande. Utredningen visar också att det finns brister i bland annat hur kommunen har följt interna processer och rutiner, hur ärendet dokumenterats och överlämnats mellan chefer.

-Vi vill inte att någon person som arbetar inom Skellefteå kommun ska utsättas för kränkningar. Vi tar detta på allvar och ser utredningen som en viktig del i vårt förbättringsarbete, säger Joakim Lundin, personalchef i Skellefteå kommun.

Utredningen består av två delar där den första handlar om att utreda de anmälda kränkningarna och den andra om att se över hur kommunens processer fungerar och vilka utvecklingsområden som finns. Den här utredningen kommer, tillsammans med den pågående kommunövergripande utredningen om arbetsmiljön inom Skellefteå kommun, att ligga till grund för den åtgärdsplan som ska presenteras i mitten av juni.

-Vi har fått rapporten och nu kommer vi att gå igenom de bedömningar som utredaren har gjort. Vi kommer att göra en arbetsrättslig bedömning för att se om vi behöver vidta några arbetsrättsliga åtgärder, säger Birgitta Holmström, förhandlingschef Skellefteå kommun.

För mer information kontakta:
Joakim Lundin, personalchef Skellefteå kommun, telefon 070-176 00 34
Birgitta Holmström, förhandlingschef Skellefteå kommun, telefon 070-393 94 73

I februari 2020 anmälde en medarbetare inom Skellefteå kommun, chefer och tidigare kollegor för kränkande särbehandling. Med anledning av ärendets komplexitet tillsattes en oberoende extern utredare.

Läs vidare »

​Kvartstrafik och ny linjesträckning införs till hösten

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 15:44 CEST

Vid måndagens sammanträde föreslog kommunstyrelsen att komplettera det befintliga kollektivtrafiksystemet genom att införa nya linjesträckningar mellan centrum och Bergsbyns industriområde samt mellan centrum och Klemensnäs. Den från början beslutade kvartstrafiken kommer att införas på linje 1 och 2.

-Vi har lärt oss mycket under det senaste året och har en bra dialog med samtliga inblandade aktörer. Det gör att vi nu kan garantera resurser så att vi kan börja genomföra den utlovade kvartstrafiken på vissa linjer, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

Den snabbaste utvecklingen sker just nu i de östra delarna av centrala Skellefteå där Bergsbyns industriområde växer med flera nyetablerade företag parallellt med bostadsbyggande och starten av Floraskolan till hösten. I takt med att Northvolts fabrik växer fram och tas i bruk kommer antalet pendlare i området att öka än mer. Linjesträckningen mellan centrum och Bergsbyns industriområde är viktig för att fler ska välja bussen och på så vis hålla nere biltrafiken och öka framkomligheten till och från Bergsbyn.

-Den här utvecklingen kommer att öka efterfrågan på goda förbindelser i kollektivtrafiken. Som ett led i vår satsning på hållbara resor är det viktigt att redan i ett tidigt skede kunna erbjuda en stabil och ändamålsenlig busstrafik till området, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå

När det gäller linjesträckningen mellan centrum och Klemensnäs så kommer den att bidra till att linje 1 mot Solbacken och linje 2 mot Skelleftehamn avlastas och snabbas upp. Detta genom att Bergsbyn läggs på den nya linjesträckningen.

Skellefteås nya kollektivtrafiksystem togs i bruk i augusti 2019. Sedan dess har ett antal justeringar genomförts för att optimera systemet som nu når fler av kommunens invånare än det gamla. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att byta till andra bussar.

-Att införa ett helt nytt system för kollektivtrafik är en utmaning, det tål att upprepas. Vi har behövt genomföra ett antal justeringar för att få trafiken att flyta på bästa sätt. Med den komplettering som genomförs i höst kommer de sista bitarna att falla på plats. Tack vare den flexibla grundstrukturen kan vi dessutom anpassa systemet på de sätt som utvecklingen av staden och kommunen kräver i framtiden, säger Lorents Burman.


För mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd
Telefon: 070-2430700

Marie Larsson, vd Skelleftebuss
Telefon: 070-5366484

Fakta:

Ny numrering av linjerna

Som en följd av de nya linjedragningarna föreslås vissa linjeändar byta nummer för att körtiden på delarna ska passa ihop så bra som möjligt och därmed minska riskerna för förseningar.

Linje 1. Anderstorp-Solbacken (Oförändrad).

Linje 2. Skelleftehamn-Stenbacka (tidigare Mobacken)

Linje 3. Plåtvägen-Bergsbyns industriområde (tidigare Stenbacka)

Linje 4 (NY). Mobacken-Klemensnäs (tidigare Skelleftehamn)


Trafikutbud

Utifrån resandestatistiken på de olika linjerna har trafiken anpassats enligt följande:

Linje 1. Anderstorp-Solbacken (15-minuterstrafik i peak, 30-minuterstrafik i lågtrafik).

Linje 2. Skelleftehamn-Stenbacka (15-minuterstrafik i peak, 30-minuterstrafik i lågtrafik).

Linje 3. Plåtvägen-Bergsbyns industriområde (30-minuterstrafik).

Linje 4. Mobacken-Klemensnäs (30-minuterstrafik).

Timmestrafik på helgerna på alla linjer. Stärks upp till 30-minuterstrafik där behov finns.

Det kommer också att finnas bytesmöjligheter på Svedjevägen för de som vill åka till Bergsbyns industriområde. Där har trafiken planerats för så kallade 0-minuters byten som förenklar för dem som behöver byta buss.

Vid måndagens sammanträde föreslog kommunstyrelsen att komplettera det befintliga kollektivtrafiksystemet genom att införa nya linjesträckningar mellan centrum och Bergsbyns industriområde samt mellan centrum och Klemensnäs. Den från början beslutade kvartstrafiken kommer att införas på linje 1 och 2.

Läs vidare »

​Kommundoktorand bidrar till värdefull utveckling i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 08:53 CEST

Genom ett nytt samarbete mellan Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet (LTU) tas ett stort och viktigt steg iden digitala utvecklingen inom kommunal service. Samarbetet innebär en unik möjlighet för kommunen att bygga värdefull kompetens och för universitetet att få ökade insikter kring kommunala utmaningar.

​Behovet av barn- och familjestöd ökar under coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 10:09 CEST

Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun har gjort en genomlysning av situationen för redan utsatta barn, familjer och vuxna i spåren av coronapandemin. Den visar att pandemin riskerar att öka behovet av stöd i dessa grupper på både kort och lång sikt. IFO har därför förstärkt sin verksamhet med bland annat ett resursteam som ska kunna stötta upp i olika delar av verksamheten vid ökat tryck. För föräldrar som snabbt behöver råd och vägledning i sitt föräldraskap finns Föräldrasupporten som startade sin verksamhet i slutet av februari.

- Coronapandemin har skapat en situation som sliter på många relationer. Vi har riggat för ett ökat behov och vi vill verkligen uppmana människor att höra av sig till oss om livssituationen känns svår att klara själv. Det är lätt att känna sig ensam i den här situationen men vi vill att människor ska veta att det finns hjälp att få, säger Linda Larsson, verksamhetschef på IFO.

När barn och vuxna, på grund av coronapandemin, tillbringar mer tid hemma tillsammans riskerar redan ansträngda familjesituationer att förvärras. I kombination med en oro för jobb och ekonomi kan situationen lätt eskalera. För att klara av att förebygga, stötta och skydda har IFO inrättat ett resursteam som kommer att stötta upp när det gäller barn och vuxna som far illa och vid utredningar som kan leda vidare till insatser inom IFO:s specialistvård.

-Vi har förberett verksamheten för att möta ett ökat behov men också planerat för verksamheten utifrån en högre sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Även om vi skulle ha en hög sjukfrånvaro måste vår verksamhet vara igång. Där kommer resursteamet att spela en viktig roll. Det är en fördel att vi har flexibla medarbetare som är villiga att ställa om för att klara verksamheten, säger Linda Larsson.

Att få hjälp och stöd omgående är av största vikt för familjer där relationerna är ansträngda. Föräldrasupporten är en verksamhet som inrättades i februari dit föräldrar kan vända sig för att få råd och vägledning i sitt föräldraskap. Öppen ingång gäller vilket betyder att det inte behövs remiss eller utredning för att få hjälp.

- Vi arbetar förebyggande. Det betyder att inga problem är för små. När man ringer till oss återkopplar vi så fort som möjligt. Målet är att man ska få träffa oss inom två veckor. Vi vill stötta föräldrar i föräldraskapet så att de i sin tur kan stötta sina barn. När vi tillbringar mycket tid tillsammans är det inte konstigt att det gnisslar i relationerna. Här kan vi hjälpa till och förhindra att situationen förvärras, säger Fredrik Hedman, en av två familjerådgivare på Föräldrasupporten.

För familjer som behöver mer omfattande stöd finns Familjerådgivningen, Centrum mot våld, Familjegården, Klara och rådgivningen Oden. Föräldrasupporten kan vid behov vägleda familjerna vidare till dessa instanser inom Socialtjänsten.

- Vi på IFO har lång erfarenhet av att jobba med olika typer av kriser hos dem vi möter. Att ha en problematisk familjesituation kan väcka känslor av skam och skuld. Men vi vill att människor ska veta att de inte är ensamma om att ha det jobbigt och att det finns mycket bra hjälp att få, säger Linda Larsson.

För mer information:
Linda Larsson, avdelningschef IFO
070-6735160

Fredrik Hedman, föräldrarådgivare Föräldrasupporten
070-3475871

Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun har gjort en genomlysning av situationen för redan utsatta barn, familjer och vuxna i spåren av coronapandemin. Den visar att pandemin riskerar att öka behovet av stöd i dessa grupper på både kort och lång sikt. IFO har därför förstärkt sin verksamhet med bland annat ett resursteam som ska kunna stötta upp i olika delar av verksamheten.

Läs vidare »

Majsstärkelsepåsen för matavfall ska bytas ut mot papperspåse

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 15:39 CEST

På måndagens möte i Samhällsbyggnadsnämnden beslutades att från oktober i år kommer det att ske ett successivt byte från de nuvarande majsstärkelsepåsarna för matavfall, till de miljövänligare papperspåsarna.

Med start förra hösten i september, har det genomförts ett projekt i två områden i Skellefteå, på Morön och Morö Backe, där majsstärkelsepåsen byts ut mot papperspåsar. Projektet pågick fram till mars i år och har sedan utvärderats i en enkät av hushållen som ingått i projektet.

-Vi är hela tiden ute efter att förbättra och testa nya miljövänliga alternativ. Papperspåsen är just en sådan sak, säger Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Övervägande positiv inställning till papperspåsen

55 % upplever att papperspåsen är likvärdig eller bättre än majsstärkelsepåsen, medan 45 % upplever att majsstärkelsepåsen är bättre. Under projektets gång har hushållens inställning till papperspåsen ändrats. Hela 46 % har svarat att deras uppfattning ändrats till det bättre och endast 16 % till det sämre, medan 38 % inte ändrat uppfattning om papperspåsen.

Papperspåsen - ett miljövänligare alternativ

Majsstärkelsepåsen har varit ett uppskattat emballage för matavfall eftersom den är tät, smidig och lätt att förvara. Men den är gjord av en stor del fossil plast och är inte lika miljövänlig som papperspåsen.

- Ekonomiskt är papperspåsen och majsstärkelsepåsen likvärdiga, men ur miljösynpunkt är papperspåsen ett bättre alternativ, säger Stefan Johansson, avdelningschef för vatten & avfall.

Några av dem som deltagit i projektet och som föredrar majsstärkelsepåsen poängterar ändå att de kan tänka sig att byta till papperspåsen ur miljösynpunkt.

Hämtning av papperspåsarna kommer att kunna göras via kommunens återvinningscentraler och i livsmedelsaffärer. För dem som har långt till både affär och återvinningscentral planeras viss utdelning av pappersbunt vid sopkärl.

Kontaktpersoner:

Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 073 - 076 41 57

Stefan Johansson, avdelningschef för vatten & avfall, 070 – 224 15 84

På måndagens möte i Samhällsbyggnadsnämnden beslutades att från oktober i år kommer det att ske ett successivt byte från de nuvarande majsstärkelsepåsarna för matavfall, till de miljövänligare papperspåsarna.

Läs vidare »

Pilotförsök – viktmätning vid insamling av hushållsavfall

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 14:35 CEST

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på måndagens möte att det ska genomföras ett pilotförsök för att mäta vikten av hushållsavfall i Skellefteå kommun.

-I dag finns flera funderingar om vilket system som är det mest effektiva för insamlingen av rest- och matavfall, menar Stefan Johansson, avdelningschef för vatten & avfall på Skellefteå kommun.

Pilotförsöket ska pågå under nio månader och de hushåll som berörs av pilotförsöket kommet att bli informerade innan det är dags. Hushållen som väljs ut ingår i hämtningsområdet för Skellefteå kommuns egna sopbilar.

-Ett försök med viktbaserad mätning vid insamling skulle kunna ge värdefull information om vad en viktbaserad taxa skulle kunna innebära för avfallshanteringen i Skellefteå kommun, säger Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Försöket planeras att genomföras i tre steg:

Steg 1: Systemet och tekniken provas. Prov med viktmätning vid insamling av hushållsavfall inleds.

Steg 2: Hushållen informeras om att deras avfall vägs. Fastighetsägare har möjlighet att se sin egen fastighets invägningar. Möjlighet finns att redovisa invägda mängder på respektive faktura.

Steg 3: Avfallstaxan är anpassad till vikt.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få en återrapportering efter pilotförsökets steg 2, vilket möjliggör för nämnden att visa vilken inriktning det fortsatta arbetet ska ha.

Kontaktpersoner:

Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 073 - 076 41 57

Stefan Johansson, avdelningschef för vatten & avfall, 070 - 224 15 84

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på måndagens möte att det ska genomföras ett pilotförsök för att mäta vikten av hushållsavfall i Skellefteå kommun.

Läs vidare »

​Nytt högteknologiskt automationslabb i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 13:04 CEST

Skellefteå kommun investerar 10 miljoner kronor i ett högteknologiskt automationslabb. Det innebär helt nya möjligheter att utbilda elever för att klara kompetensförsörjningen för företag i regionen.

Plexiglas gör det möjligt för nära och kära att ses på boenden

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:00 CEST

Nu gör Skellefteå kommun sina vård- och omsorgsboenden åter tillgängliga för besökare. Tack vare plexiglasskärmar monterade utomhus kan de boende träffa sina närstående utan risk för smitta.

På grund av Coronapandemin råder besöksförbud på vård- och omsorgsboendena i Sverige. Men förbudet gäller inomhus. Utomhus finns inte samma restriktioner, och där är risken för smitta lägre.

Därför har Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning beslutat att boendena ska erbjudas att sätta upp väggar av plexiglas utomhus. Väggen är av en modell som spänns fast över ett bord, och plexiglaset mellan boende och besökare eliminerar eventuell risk för smitta. Därmed blir besök åter möjligt vid boendena.

Liknande lösningar har testats på boenden i andra svenska kommuner de senaste veckorna. Skellefteå kommun har bestämt sig för att alla Skellefteå kommuns 20 vård- och omsorgsboenden ska erbjudas att sätta upp skyddsväggar av plexiglas.

Varje boende sätter upp sina egna rutiner för hur besöken ska gå till. På boendet Trivseln i Ursviken, som är på väg att montera sin utrustning, kommer anhöriga att kunna boka tider.

– Vi ser fram emot många kära återseenden och härliga möten på vård- och omsorgsboendena i vår och sommar. Det har vi längtat efter, säger Ejja Häman Aktell, chef för vård- och omsorgsavdelningen.

Kontaktpersoner

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Trivseln

Madelene Leonardsson, boendechef, 070-214 32 24,

Johan Ulfsparre, enhetschef, 070-661 19 03

Nu gör Skellefteå kommun sina vård- och omsorgsboenden åter tillgängliga för besökare. Tack vare plexiglasskärmar monterade utomhus kan de boende träffa sina närstående utan risk för smitta.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • cathrojaliognert.txdhocprekxn@xkskqaelyhlegsftjqeaup.scgeeq
  • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida