Viktig aktör fyller 50 år!

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 15:00 CET

Med ett brett utbud av fristående kurser och yrkesutbildningar är VUX i Skellefteå en viktig aktör, för elever förstås men också för företag där VUX kan bidra till kompetensförsörjningen. Den kommunala vuxenutbildningen är en av Sveriges största skolformer. Bara på VUX i Skellefteå har över 2 000 elever varit inskrivna på en kurs eller yrkesutbildning under 2018. I år fyller vuxenutbildningen 50!

Fler gymnasieelever väljer skolmaten i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 11:05 CET

Sedan Balderskolan i Skellefteå fått nytt kök och öppnat sin foodcourt går nästan alla elever och äter. Det är i snitt 200 fler elever som äter varje dag jämfört med tidigare så det är tydligt att eleverna uppskattar den nya trenden med foodcourt. Med bra planering minskar extraarbetet med att ordna specialkost och svinnet på mat har också minskat.

Skellefteå kommuns rekryteringskampanj för lärare är nominerad i Magnet Awards

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 14:46 CET

​Skellefteå kommun är ett av sju nominerade bidrag i kategorin ”digital förflyttning” för sitt rekryteringsarbete för lärare i den nationella tävlingsarenan Magnet Awards. Filmer var en del i en kampanj för att rekrytera olika lärare. Elever och barn fick svara på frågan vad de vill se i Skellefteå i framtiden. Sedan visualiserades gående ryggsäck, önskemaskin, linbanor, flygande bilar m.m.

Skellefteå kommun bjuder in till samråd om Fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 07:00 CET

Den stora och rika variationen av landsbygder är en stark del av Skellefteås identitet och därför har kommunen sett behovet av en långsiktig, övergripande planering för landsbygdsutvecklingen. Den 14 november startar samrådet om den fördjupade översiktsplanen för Skellefteås landsbygder. Under samrådstiden bjuder kommunen in till sju Öppet hus om planen.

Skellefteå kommun överklagar dom

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 09:19 CET

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att godkänna det kommunala bolaget Skellefteå industrihus investering i delen av kulturhuset som är hotell. Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå. I oktober meddelade förvaltningsrätten sin slutdom. Nu väljer Skellefteå kommun att överklaga förvaltningsrättens dom.

Misslisibell besöker stadsbiblioteket i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:21 CEST

Ungdomsfullmäktige i Skellefteå kommun önskade ett event med en youtuber. På lördag blir det verklighet när Misslisibell besöker stadsbiblioteket.

Skellefteå kommun överklagar förvaltningsrättens dom

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 18:56 CEST

Skellefteå kommun överklagar förvaltningsrättens dom som upphäver ett kommunfullmäktigebeslut. Kommunfullmäktige har beslutat att det kommunala bolaget Skellefteå industrihus ska investera i hotelldelen i kulturhuset. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå som i sin dom upphäver beslutet. Det får inte någon betydelse då kommunen valt att fortsätta byggnationerna.

Skellefteå kommun tar tillvara på ungas synpunkter och förslag

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 11:27 CEST

I höst genomförs en stor digital enkätundersökning i Skellefteå kommuns högstadie- och gymnasieskolor. Syftet med enkäten är att ge ungdomar möjlighet att vara med och forma framtiden i Skellefteå kommun.

Mellan den 1 oktober och 30 november genomförs enkätundersökningen Lupp i årskurs 7 och 8 i Skellefteå kommuns grundskolor, samt årskurs 1 och 3 i gymnasieskolorna.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Syftet med enkätundersökningen är att ge ungdomar möjlighet att berätta hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden samt på sin egen hälsa, trygghet och fritid.

Underlag till framtida beslutsprocesser
Enkätundersökningen har tagits fram av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF. Alla svar är anonyma och det sammantagna resultatet ska bland annat användas som underlag i framtida beslutsprocesser som berör eller påverkar barn och ungdomar i Skellefteå kommun. 

Resultatet kommer också ligga till grund för nästa Ungdomsfullmäktige-dag den 25 mars 2019. Tanken är att de deltagande skoleleverna ska få arbeta vidare med resultatet av enkätundersökningen.

Jörgen Svedberg är demokratilots i Skellefteå kommun. 

– Det är viktigt med kunskap och statistik om ungas livsvillkor för att vi ska kunna forma Skellefteå kommun till en plats där barn och unga trivs och vill bo. Därför känns det jättebra att vi genomför den här enkätundersökningen, säger han. 

Arbete på flera fronter
Enkätundersökningen är en av flera delar i Skellefteå kommuns arbete med att öka barn och ungas delaktighet och inflytande.

kommunens webbplats finns fler exempel på hur Skellefteå kommun arbetar för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande.
 
Mer information om enkätundersökning Lupp finns på www.skelleftea.se/lupp  

Skellefteå kommun är en barnrättskommun

 • Skellefteå kommun deltar i UNICEF:s projekt Barnrättskommun. Arbetet genomförs med utgångspunkt i barnkonventionen. 
 • Som barnrättskommun arbetar Skellefteå kommun aktivt och på flera plan för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, i det dagliga arbetet inom alla förvaltningar.
 • Målet med barnkonventionen är att ge alla barn - oavsett bakgrund - rätt att alltid bli behandlad med respekt och ha möjlighet att komma till tals. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som påverkar och berör barn. 
 • Mer information om hur projektet och arbetet med barnkonventionen finns på Skellefteå kommuns webbplats.

I höst genomförs en stor digital enkätundersökning i Skellefteå kommuns högstadie- och gymnasieskolor. Syftet med enkäten är att ge ungdomar möjlighet att vara med och forma framtiden i Skellefteå kommun.

Läs vidare »

Alla bitar på plats inför byggstart av kulturhuset

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 15:26 CEST

Kontraktet med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och hyresavtalet med Elite Hotels Sweden är undertecknade och klara. Det innebär att de sista pusselbitarna är på plats inför byggstart av kulturhuset.

Skellefteå – ett fönster mot världen

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:07 CEST

Innovationsklustret för Trä i Skellefteå har fått stor genomslagskraft som kunskapsspridare för trä när det gäller hållbart byggande. Under september och oktober är efterfrågan stor på talare från Skellefteå på olika konferenser i Sverige.

Kontaktpersoner 77 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • mouhnapr.smqtetqnbagerspg@jtsklcelbaleaxftateajy.sdjeov
 • 070-533 86 24
 • 073-800 05 18

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida