Den nya bron över Skellefteälven tar form

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 16:15 CEST

Arbetet med den nya bron i centrala Skellefteå går framåt. Skellefteå kommun förbereder ansökan till mark- och miljödomstolen om att få bygga i vattnet. Illustrationen hur en framtida ny bro över Skellefteälven kan se ut. Observera, det är inte ett färdigt förslag på utformningen, utan fokus ligger på konstruktionen exempelvis antal brostöd och spann. Våren 2019 sker gestaltningen av bron.

Nu startar bygget av Floraskolan och Florahallen

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 16:00 CEST

Idag sattes spaden i marken för bygget av en ny skola och idrottshall i Skellefteå. Skolan, från förskoleklass till årskurs 9, kommer att rymma 1000 elever. Hallen kommer att innehålla både en friidrottshall och en fullstor sporthall. Både skolan och idrottshallen kommer att stå klara inför skolstarten 2020.

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 10:50 CEST

SBB i Norden AB skrev idag en avsiktsförklaring om att investera över 1 miljard kr i Skellefteås kommande kulturhus. SBB kommer att äga hela fastigheten inkl. hotell och hyra ut den till ett driftbolag som kommunen ska bilda inom sin bolagskoncern Skellefteå Stadshus. Intressenterna har varit många under försäljningsprocessen, vilket befäster Skellefteå som en attraktiv etableringskommun.

Elite Hotels of Sweden är tilltänkt operatör för kulturhushotellet i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 10:50 CEST

Skellefteås kommande kulturhus inklusive nytt premiumhotell byggs i trä enligt kommunens högt ställda hållbarhetsmål. Det är en av anledningarna till att ett flertal aktörer visat intresse för att driva hotellet i nära samverkan med husets kulturella verksamheter. Nu är det klart att Skellefteå kommun bedömer hotellkoncernen Elite Hotels of Swedens erbjudande som det bästa för Skellefteå.

Händelse i servicebostad anmäls enligt lex Sarah

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 14:52 CEST

Skellefteå kommun har gjort en anmälan enligt lex Sarah sedan en person som bodde i en servicebostad avlidit.

Händelsen inträffade kort tid efter att personen flyttat från en servicebostad i Skellefteå till en annan servicebostad på samma ort. Personen hade insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Efter att ha utrett händelsen har Skellefteå kommun gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera allvarliga missförhållanden och händelser som bedöms som påtaglig risk för allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Syftet med lagen är att är identifiera och komma till rätta med eventuella brister i den egna verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Anmälningsskyldigheten gäller även om missförhållandet redan har åtgärdats och risken tagits bort.

Händelser som leder till en anmälan enligt lex Sarah och lex Maria har ett allmänintresse. Därför skickar Skellefteå kommun ut ett pressmeddelande i samband med anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Skellefteå kommun har gjort en anmälan enligt lex Sarah sedan en person som bodde i en servicebostad avlidit.

Läs vidare »

Engagerade ungdomar gästade socialnämnden

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 10:02 CEST

Motioner från Ungdomsfullmäktige var en viktig del av dagordningen när socialnämnden sammanträdde under gårdagen.
– Det är roligt att ungdomar engagerar sig och kommer med så bra förslag, säger Kenneth Fahlesson (S), ordförande för socialnämnden i Skellefteå kommun.

I går, onsdag den 20 juni, fick socialnämnden i Skellefteå kommun besök av 15-åringarna Anya Rönningsen, Colin Forsman och Maja Nilsson från Bureskolan. Bakgrunden till besöket är en gemensam motion från klass 8b på Bureskolan med önskemål om fler poliser och fältande socialarbetare, så kallade fältare. 

– Det var kul att få berätta, och att de lyssnade på oss. Det känns som om de tycker att vi har rätt i att det behövs fler poliser och fältare, säger Anya Rönningsen.

Motioner från Ungdomsfullmäktige
Förutom motionen från skolklassen på Bureskolan tog socialnämnden även ställning till tre andra motioner från Ungdomsfullmäktige. Motionerna handlade om att ge ungdomar som har svårigheter hemma förtur till lägenheter, minska ensamhet bland äldre och öka möjligheter till möten mellan förskolebarn och äldre på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden beslutade att ge äldreomsorgen i uppdrag att utveckla samarbetet mellan förskolor och äldreboenden, samt att fortsatta arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter och gemenskap på kommunens äldreboenden.

Motionen från Bureskolan avslogs med hänvisning till att nuvarande upplägg och organisering med fyra fältande socialsekreterare bedöms som tillräckliga. Däremot menar socialnämnden att det är viktigt att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i både Bureå och andra kommundelar.

Fakta om Ungdomsfullmäktige

 • Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritiden och i samhället i stort.
 • Arbetet genomförs med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och Skellefteå kommuns strategi för att öka barns delaktighet och inflytande.
 • En viktig del i arbetet är Ungdomsfullmäktige. Det är en årligt återkommande process som ger elever i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet möjlighet att skriva motioner och lära sig mer om demokrati.

Motioner från Ungdomsfullmäktige var en viktig del av dagordningen när socialnämnden sammanträdde under gårdagen. – Det är roligt att ungdomar engagerar sig och kommer med så bra förslag, säger Kenneth Fahlesson (S), ordförande för socialnämnden i Skellefteå kommun.

Läs vidare »

Utreder möjlighet till äldreomsorg på finska

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:25 CEST

Äldreomsorgen i Skellefteå kommun utreder möjligheten att erbjuda stöd och omsorg med finskspråkig personal.

Digitala tjänster förenklar ansökan om bygglov

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:34 CEST

Nu blir det betydligt smidigare att ansöka om bygglov. Tack vare nya e-tjänster blir det enklare att fylla i ansökan och handläggningstiden blir kortare. Bygglovstjänsterna är den andra omgången i raden av e-tjänster som Skellefteå kommun bygger, och som alla kommuner inom Västerbottens e-tjänstesamverkan kan använda.

Internationella Engelska Skolan bidrar med nya utbildningsmöjligheter i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:05 CEST

Vid en presskonferens i The Great Northern kom idag beskedet: Internationella Engelska Skolan etableras i Skellefteå. Beslutet är en naturlig följd av att norra Sverige på senare tid har attraherat globalt intresse som en plats för etablering av verksamheter, och även som en plats att besöka och leva på.

Klart besked – Norrbotniabanan till Skellefteå börjar byggas inom ett halvår

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 09:45 CEST

Idag har regeringen gett besked om att Norrbotniabanan ska byggas och att 7 miljarder kr avsätts inledningsvis för att bygga ända upp till Skellefteå. Tidigare har beskedet varit att sträckan Umeå-Dåva ska byggas först, men nu är det alltså ett beslut som gäller sammanhållen process Umeå-Skellefteå. Första spadtaget tas inom ett halvår.

Kontaktpersoner 73 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • mocwnaux.sfltewvnbekerzbg@xkskpuelnxleapftbeeabf.sisesv
 • 070-533 86 24
 • 073-800 05 18

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida