Skip to main content

Bokslutsrapport 1 september 2003 – 31 augusti 2004

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 08:42 CEST

BOKSLUTSRAPPORT 1 september 2003 – 31 augusti 2004

Viktiga händelser under perioden

• Omsättning och vinst
- Nettoomsättningen ökade till 990 MSEK (959).
- Resultatet före skatt ökade till 177 MSEK (176).
- I resultatet ingår reavinster med 25 MSEK (27).
- Resultatet efter skatt ökade till 313 MSEK (122).
- Vinsten per aktie uppgick under perioden till 16:26 SEK (6:32).

• Aktieutdelningen föreslås höjas till 5:00 SEK (4:00) per aktie.

• Omprövningsbeslut från Skatteverket för skidverksamhet som bedrivs på egna
specialtaxerade fastigheter innebär stora positiva effekter på periodens resultat
efter skatt.

• Aktuellt bokningsläge inför vintersäsongen 2004/05 är i volym 5% bättre än vid
motsvarande tidpunkt förra året.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 (0) 280 880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör tel +46 (0) 280 880 90