Skip to main content

BOKSLUTSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 08:52 CEST

1 september 2004 - 31 augusti 2005

Viktiga händelser under perioden

• SkiStar förvärvar Trysil, Norges största skidort.

• Omsättning och vinst
- Nettoomsättningen minskade till 977 MSEK (990).
- Resultatet före skatt ökade till 182 MSEK (177).
- Resultatet efter skatt uppgick till 172 MSEK (313).
- Vinsten per aktie uppgick till 8:83 SEK (16:26).
Föregående år redovisades en stor skatteintäkt av engångskaraktär.

• Aktieutdelningen föreslås höjas till 6:00 SEK (5:00) per aktie.

• Beslut att föreslå ordinarie bolagsstämma en split 2:1 av aktien.

• Beslut om återköp av högst 60 000 B-aktier till dellikvid vid Trysil-förvärvet.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktör tel +46 (0) 280 880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör tel +46 (0) 280 880 90

www.skistar.com