Skip to main content

Ett tillfredsställande verksamhetsår och ett bra bokningsläge framåt

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:00 CEST

Som kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Mats Årjes:

Vi har upplevt ännu en bra vintersäsong som bidragit till ett starkt verksamhetsår med ökad vinst och överträffade finansiella målsättningar. Antalet skiddagar ökade med 4 procent till 5,1 miljoner. Bokade objektsdygn ökade med 5 procent till 524 000. Detta trots att vi upplevde en svag start på säsongen med anledning av mild väderlek. Våra satsningar under lågsäsong på Valles Vinterveckor mot barnfamiljer och SkiStar Business mot företag, i kombination med ökad efterfrågan på sport- och påskloven, har bidragit till ökningen av antalet gäster. Dessutom har försvagningen av den norska kronkursen inneburit ett ökat antal utländska gäster till våra norska destinationer. Vinsten efter skatt ökade under verksamhetsåret med 57 MSEK till 306 MSEK. Förutom att framgången är glädjande, ger den oss även större möjligheter att fokusera på SkiStars utveckling framåt.

I våras gick vi in med 10 MEURO i en nyemission i den österrikiska skidanläggningen St Johann in Tirol. SkiStar blev därmed majoritetsägare med 68 procent av aktierna. Det är vårt första förvärv utanför Skandinavien och vi ser med spänning fram emot att utveckla St Johann tillsammans med alla engagerade invånare på orten. Redan idag är St Johann bokningsbart via skistar.com och till säsongstart erbjuds även MySkiStar.

Vi avvaktar ett positivt besked från EU avseende den statliga finansieringen av Scandinavian Mountains, flygplatsen mellan Sälen och Trysil. Så fort vi har fått beskedet sätter vi spaden i jorden och de första flygplanen bedöms kunna landa till vintern 2018/19. SkiStar är en av ett 20-tal delägare i Scandinavian Mountains AB och flygplatsen innebär en stor potential för tillväxt inom turistnäringen i regionen.

Bokningsläget inför vintersäsongen 2016/17 är 3 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. Mer än hälften av den totala kapacitet som beräknas säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad. Ökningen kan hänföras till lågsäsongsperioden mellan nyår och sportlov samt att sportloven bokas tidigare. Störst tillväxt ser vi på de utländska marknaderna, främst från Tyskland och Storbritannien. Påsken ligger senare i år, vilket innebär ett senare bokningsbeteende. Vi ser med stor optimism fram emot den kommande säsongen.

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 klockan 07.30 CET.

Fjärde kvartalet

  • Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 116 MSEK (82).
  • Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -142 MSEK (-122).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3:64 SEK (-3:10).
  • Det österrikiska bolaget St Johanner Bergbahnen GmbH har konsoliderats under det fjärde kvartalet och påverkar rörelseresultatet med -12 MSEK. Värdeförändring av räntederivat påverkar finansnettot under perioden med -13 MSEK.

Helåret

  • Intäkterna från verksamhetsåret ökade med 92 MSEK (5 procent) till 1 991 MSEK (1 899).
  • Resultatet efter skatt för räkenskapsåret förbättrades med 57 MSEK (23 procent) till 306 MSEK (249).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7:82 SEK (6:34), en ökning med 23 procent.
  • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 4:50 SEK (4:00) per aktie, motsvarande totalt 176 MSEK (157).

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktörtel +46 (0)280 880 80

Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektörtel +46 (0)280 880 90

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50%, i Norge 31 % och totalt i Skandinavien 42 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten; Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering.

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

Bifogade filer

PDF-dokument