This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

SkiStars nya VD Stefan Sjöstrand. Foto: SkiStar
SkiStars nya VD Stefan Sjöstrand. Foto: SkiStar

Pressmeddelande -

FÖRSÄLJNINGSREKORD OCH FINA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRSTA HALVÅRET, UTMANADE AVSLUT VÄNTAR

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Stefan Sjöstrand:

Smittspridningen av det nya coronaviruset har inte passerat någon obemärkt. Den 12 mars kom norska kommunala besked att vår verksamhet i både Hemsedal och Trysil ska stängas ner. Som alltid är hälsa och säkerhet av största prioritet för oss, så fokus har legat på medarbetare och gäster. Det är en obekant situation för oss alla, med snabb förändring och nya myndighetsbeslut som vi noggrant följer. Dessa beslut kommer att få en negativ effekt på SkiStars helårsresultat. Omfattningen har ännu inte analyserats. En viktig faktor att ta hänsyn till är att en stor del av vintersäsongen är pas­serad. SkiStar vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande situation. Av samma skäl bedömer vi det som svårt att kommentera bokningsläget för närvarande.

Trots det, kan vi i skuggan av ovissheten, summera ett starkt första halvår. Säsongen började rekordtidigt med både kyla och snö, följt av fantastiska skidförhållanden under jul­veckan som sedan möttes av mildare väder runt nyårshelgen. Kvartalet, som bland annat omfat­tar stora delar av sportlovsveckorna, gör att vi summerar ytterligare ett bra halvårsresultat där kärnverksamheten står mycket stark med en ökning av SkiPass-försäljningen med 91 MSEK (11 procent) jämfört med föregående år.

Våra övriga affärsområden kopplat till vår kärnverksamhet har tillväxt, särskilt glädjande att vår sportbutiksverksamhet växer med 19 procent, och dessutom med ökad lönsamhet. Inom vår sportbutiksverksamhet växer online-försäljningen med 43 procent.

Vi har betydligt lägre reavinster från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär, 71 MSEK (143). Detta beror främst på att vi hade två större projekt som realiserades under första kvartalet 2018/19. De två projekten med totala reavinster om 90 MSEK gör också att vi under 2019/20 inte kommer nå samma höga nivåer som 2018/19, men reavinster kommer fortfa­rande vara en betydande del av vårt resultat även detta år.

Trots den rådande situationen är det förstås oerhört glädjande att presentera det bästa halv­årsresultatet (före skatt) någonsin.

Engagemanget för SkiStars kundklubb MySkiStar fortsätter att öka, vilket är mycket glädjande. Antalet registrerade medlemmar närmar sig 970 000, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingav­tal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansom­slutning efter första halvåret stiger som en effekt av detta med 742 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 16 i rapporten.

Jag ser med mycket spänning, nyfikenhet och största ödmjukhet fram emot uppdraget som VD och koncernchef för SkiStar!

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör

Halvårsrapport

september 2019 – februari 2020

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 173 MSEK, 12 procent, till 1 604 MSEK (1 431) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för det andra kvartalet ökade med 87 MSEK, 16 procent, till 642 MSEK (555) jämfört med föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 8:04 SEK (6:95), en ökning med 16 procent.
 • Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret ökade med 97 MSEK, 6 procent, till 1 725 MSEK (1 628) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för det första halvåret minskade med 13 MSEK, -3 procent, till 397 MSEK (410) jämfört med föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 5:01 SEK (5:22), en minskning med 4 procent.
 • Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2020-03-12: På grund av kommunala beslut i Norge med anledning av det nya Corona-viruset måste SkiStar omedelbart stänga skidanlägg­ningarna i Hemsedal och Trysil. Dessa beslut kommer att få en negativ effekt på SkiStars helårsresultat. Omfattningen har ännu inte analyse­rats. En viktig faktor att ta hänsyn till är att en stor del av vintersäsongen är passerad. SkiStar vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande situation
 • Ytterligare information lämnas av:

  Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80

  Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 880 80 

  Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 mars 2020 klockan 07.30 CET.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Taggar

  Regioner


  SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

  Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

  Presskontakt

  Relaterat material