Skip to main content

Fortsatt stort intresse för alpin skidåkning och ökade intäkter från fastighetsexploatering

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2017 07:49 CEST

Populärt med sportlov i fjällen

Efter en tidig säsongsstart med kyla och snö i november och en ovanligt mild december tog verksamheten fart från jul- och nyårshelgerna. När vi nu summerar niomånadersresultatet kan vi, med stor glädje, återigen presentera det bästa resultatet i SkiStars historia. Valles vinterveckor i januari, tre bra sportlovsveckor, konferensverksamheten SkiStar Business och ökade exploateringsvinster är några starka bidrag till resultatförbättringen, säger SkiStars VD Mats Årjes om aktuellt läge.

Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgår till 5,1 miljoner vilket är oförändrat mot föregående år. Bokade objektsdygn minskade med närmare 4 procent jämfört med föregående år till 505 000 delvis beroende på att hotellen i Trysil överförts till egen bokningsorganisation.

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 180 MSEK, 26 procent, till 858 MSEK (678) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet förbättrades med 35 MSEK, 15 procent, till 264 MSEK (229) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 6:81 SEK (5:84), en ökning med 17 procent.

Niomånadersperioden

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 341 MSEK, 18 procent, till 2 216 MSEK (1 875) MSEK jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för niomånadersperioden förbättrades med 88 MSEK, 20 procent, till 537 MSEK (449) jämfört med föregående period.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 13:74 SEK (11:45), en ökning med 20 procent.

Inför nästa säsong kommer investeringar i Skandinavien att genomföras för 282 MSEK, omfattande huvudsakligen ersättningsinvesteringar, moderniseringar och förstärkt snökapacitet. Den enskilt största investeringen sker dock i St. Johann, i form av en gondollift, en sexstollift och utökad snökapacitet i angränsande pister för totalt 17 MEUR (motsvarande 163 MSEK), vilket innebär en kraftigt förbättrad skidprodukt, både för nybörjare och mer avancerade skidåkare.

Den 29 maj lämnade EU det positiva beskedet att de godkänt den statliga finansieringen av Scandinavian Mountains, flygplatsen belägen mellan Sälen och Trysil. Flygplatsen förväntas ge stora effekter på näringslivet i regionen. Nu pågår ett intensivt arbete för att planera igångsättning av byggnationen och de första planen beräknas landa inför vintersäsongen 2019/20.

Bokningsläget inför nästkommande vintersäsong är 14 procent bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Vi ser med tillförsikt fram emot ytterligare en bra vintersäsong.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktörtel +46 (0)280 880 80

Bo Eriksson, Tf Ekonomi- och finansdirektörtel +46 (0)280 880 81

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 klockan 07.30 CET.

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50%, i Norge 31 % och totalt i Skandinavien 42 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten; Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering.

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

Bifogade filer

PDF-dokument