Skip to main content

Mervärdesskatten på skidkort fortsatt 12%

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:26 CEST

• Regeringsrätten biföll idag Skatteverkets överklagan av Kammarrättens tidigare dom avseende mervärdesskatt på skidkort.

Sommaren 2004 fastslog Kammarrätten i en dom att skidkort ska klassificeras som upplåtelse av idrottsanläggning med 6% mervärdesskatt istället för transport i skidlift med 12% mervärdesskatt. Skatteverket överklagade domen till Regeringsrätten, som nu bifallit Skatteverkets överklagan.


För ytterligare information kontakta:
Mats Årjes, Verkställande direktör,
Tel +46 280-880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör
Tel +46 280-880 90


SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Trysil och Hemsedal i Norge.