Skip to main content

Norska Konkurransetilsynet varslar om ingrepp

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 17:11 CEST

Norges konkurrensmyndighet, Konkurransetilsynet, har idag varslat om ingrepp avseende SkiStars förvärv av den norska skidanläggningen Trysil. SkiStar skall senast inom 15 arbetsdagar bemöta Konkurransetilsynets invändningar mot förvärvet. Därefter ska Konkurransetilsynet senast inom 15 arbetsdagar efter att de mottagit SkiStars invändningar fatta ett slutligt beslut. Ett eventuellt beslut om ingrepp kan då överklagas hos Moderniserings-departementet, som är Konkurransetilsynets överordnade organ.

Tillträdet till Trysil, som var planerat till den 1 november 2005, senareläggs därmed något tills frågan är avgjord. SkiStar fullföljer beslutet att återköpa högst 60 000 B-aktier som dellikvid vid Trysilförvärvet när Konkurransetilsynet lämnat sitt godkännande till affären.


För ytterligare information kontakta:
Mats Årjes, Verkställande direktör, Tel 0280-880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel 0280-880 90

SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal.