Skip to main content

NYTT REKORDRESULTAT OCH STOR TILLFÖRSIKT INFÖR NÄSTA VINTERSÄSONG

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 16:11 CEST

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Mats Årjes: Med vintersäsongen bakom oss kan vi presentera det bästa niomånadersresultatet i SkiStars historia och vi ser ett fortsatt stort intresse för alpin skidåkning som semesteralternativ.


Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgick till 5,8 miljoner under säsongen 2018/19. Det är endast 6 000 färre skiddagar än säsongen 2017/18, då vi ökade antalet skiddagar med 7,5 procent och hade fantastiska väderförutsättningar. Det gör att årets resultat över antal skiddagar står sig mycket bra.

Reavinsterna från våra exploateringsprojekt är 79 miljoner kronor högre än föregående år. Vår prognos, att dessa stiger mot föregående år, är därmed infriad redan efter tredje kvartalet. Vi ser ingen avmattning i intresset från företag och privatpersoner att investera i boenden på de destinationer där vi är verksamma.

Försäljningstillväxten i vår kärnverksamhet, i kombination med ökningen av reavinsterna, förklarar den positiva utvecklingen i vår omsättning och vårt resultat.

Bokade objektsdygn (genom SkiStars logiförmedling) minskade med 1,2 procent till 511 000. Den huvudsakliga anledningen är en något sämre kalender denna vintersäsong, med endast en påskvecka, vecka 16.

Inför nästa säsong kommer investeringar att genomföras för ungefär 330 miljoner kronor. Dessa utgörs huvudsakligen av ersättningsinvesteringar och moderniseringar. Vi fortsätter att fokusera på bra snöproduktion, så att vårt erbjudande står starkt redan från säsongstart.

Byggnationen av flygplatsen Scandinavian Mountains Airport mellan Sälen och Trysil pågår också för fullt och är i fas med sin tidsplan. Vi ser fram emot att de första flygplanen landar där den 22 december 2019.

I Hundfjället har de första spadtagen för vår nya SkiStar Lodge satts i marken och är nästa steg i vår satsning på Sälen som internationell fjällresort.

Det finns mycket att se fram emot inför nästa vintersäsong. Vi har stora förhoppningar på vår strategi att locka utländska gäster, där vårt titelsponsorskap för alpina VM i Åre 2019 varit en del. Vi ser stark tillväxt i bokningsläget från bland annat Tyskland, Storbritannien och Finland. Totalt bokningsläge inför nästkommande vintersäsong är något bättre (+1 procent) än vid samma tidpunkt föregående år. Sammanfattningsvis gör det att vi med tillförsikt ser fram emot ytterligare en bra vintersäsong.

Delårsrapport - september 2018 – maj 2019

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 23 MSEK, 3 procent, till 939 MSEK (916) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet minskade med 24 MSEK, 8 procent, till 256 MSEK (280) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 3:30 SEK (3:60), en minskning med 8 procent.
  • Niomånadersperioden
  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 214 MSEK, 9 procent, till 2 566 MSEK (2 352) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för niomånadersperioden ökade med 64 MSEK, 11 procent, till 667 MSEK (603) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 8:52 SEK (7:68), en ökning med 11 procent.

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 juni 2019 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80

Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 880 80

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50%, i Norge 31 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten; Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering.

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.