Skip to main content

Skatteverket överklagar Kammarrättsdom

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 15:48 CEST

Enligt en dom från Kammarrätten ska alpin skidåkning i Sverige i mervärdeskattehänseende betraktas som upplåtelse av idrottsanläggning och beskattas med 6% mervärdeskatt. I enlighet med skatteverkets beslut har alpin skidåkning tidigare klassificerats som transport i skidlift och med 12% mervärdeskatt.

Skatteverket har idag inlämnat ett överklagande av kammarrättsdomen. Regeringsrätten kommer senare att besluta om prövningstillstånd ges.

För ytterligare information kontakta:
Mats Årjes, Verkställande direktör, Tel 0280-880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel 0280-880 90

SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal.