Skip to main content

SkiStar AB: SkiStar förvärvar bokningsbolag i Hemsedal

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 08:27 CEST

Sedan tidigare äger SkiStar, genom dotterbolaget Hemsedal Skisenter AS, 35% av det centrala bokningsbolaget i Hemsedal – Hemsedal Booking AS. SkiStar har nu förvärvat ytterligare 30% av aktierna och äger därmed 65% av bolaget. SkiStar har därutöver en femårig option att förvärva resterande aktier. Priset på den 30%-iga ägarandelen uppgår till 5,0 MSEK. Genom Hemsedal Booking kommer SkiStar till nästa vintersäsong att förmedla minst 3 500 kommersiella bäddar samt få tillgång till en kunddatabas om ca 12 000 adresser. Genom förvärvet ökar möjligheten att optimera beläggningen i Hemsedal och koncernens internet-baserade säljsystem Ski’*Online kan genom affären installeras fullt ut till säsongen 2003/04. Genom affären bedöms omsättningen öka med ca 55 MSEK och vinsten med ca 2 MSEK under verksamhetsåret 2003/04 och på sikt bedöms vinstökningen bli betydande. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, verkställande direktör, Tel +46-280-880 80 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal