Skip to main content

Tremånadersrapport 1 september - 30 november 2003

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:28 CET

Viktiga händelser under perioden

* Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.
* Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet före skatt
till -125 MSEK
(-111) och resultatet efter skatt till -86 MSEK (-78). I resultatet
ingår reavinster
med 9 MSEK (11).
* Resultatet per aktie uppgick till -8:89 (-8:07).

Eventuella frågor besvaras av:
Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 280 880 80
Magnus Sjöholm, Finanschef, tel +46 280 880 90