Skip to main content

Bra förtydligande i dom över skrivare och kopiatorer

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 16:55 CEST

- Förvaltningsrättens dom i målet angående skrivare och kopiatorer innehåller många bra förtydliganden och slår fast arbetssättet med ramavtal och delvis inköpscentraler, säger Thomas Idermark, VD SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).

Det är tillfredställande att Förvaltningsrätten inte bifaller överprövningen vad gäller onormalt lågt anbud, rätt att upphandla skrivare och kopiatorer trots att tidigare upphandling fortfarande gäller, utvärderingsmodellen, att ekonomiskt mest fördelaktigt anbud antagits och konkurrenspåverkan. Domstolen fastslår även ramavtalens karaktär av osäkerhet vad gäller exempelvis volym och pris. Ramavtal är ett mycket viktigt arbetssätt för UM/UE och en förutsättning för effektiv samverkan.

På den punkt Förvaltningsdomstolen underkänner upphandlingen noterar vi med tillfredställelse att Förvaltningsrätten säger att det räcker med att man har ”bekräftat sitt intresse av att avropa från det kommande avtalet”.- Om vi anser att detta är tillräckligt och inte överklagar får vi återkomma till senare, fortsätter Thomas Idermark.

Det ska noteras att sedan i somras har extra intresseförklaringar separat tagits in från alla kommuner, landsting, regioner och deras bolag. I stort sett alla har också bekräftat sitt intresse. Vid tidpunkten för den överprövade upphandlingen fanns inte detta, varför Förvaltningsrätten finner kretsen oklar och att upphandlingen ska göras om. - SKI håller även för tillfället på att formulera ett långsiktigt arbetssätt som förtydligar detta ytterligare och ser därför inte Förvaltningsdomstolens yttrande som något stort problem för framtiden, avslutar Thomas Idermark, VD SKL Kommentus Inköpscentral.

För mer information: Thomas Idermark, VD, 070-53 37 430

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy