Skip to main content

Domar i upphandling av rekryteringstjänster slår fast SKIs arbetssätt

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 17:02 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har i tre domar och efterföljande överklagande fått sitt arbetssätt godkänt. Förvaltningsrätten anser att SKI genom sitt nya arbetssätt uppfyller samtliga krav inom LOU.  
- Genom dessa nya domar och de tidigare, verkar det som vi äntligen fått förståelse för inköps-centralers möjligheter att verka, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

- Det har varit ett tungt arbete att med motstånd från advokatbyråer, vissa leverantörer och personer som inte velat inse inköpscentralernas möjligheter och påverkan på upphandlingsmarknaden, fortsätter Thomas Idermark.

SKI:s nya arbetssätt innebär att man blir avropsberättigad i våra ramavtal, som upphandlas under nästkommande kalenderår, genom att betala en serviceavgift på 1000 kr. Härutöver kan man avstegs-anmäla sig från de upphandlingar man inte vill delta i. Genom denna rutin anser SKI att upphandlande myndigheter/enheter aktivt tar ställning och bekräftar sitt intresse att delta i våra upphandlingar och att LOU:s krav på transparens därmed uppfylls.

SKI har nu vunnit samtliga överprövningar i upphandlingen Rekryteringstjänster 2013. Tre stycken leverantörer begärde överprövning redan under anbudstiden. Två av leverantörerna klagade på SKI:s nya arbetssätt och ansåg att alla myndigheter/enheter måste förplikta sig till att avropa från ett ramavtal samt att det strider mot LOU att ha rätt men inte en skyldighet att avropa på ett ramavtal. De gjorde även gällande att avtalets omfattning inte var transparent p.g.a. några av de kommuner som angavs i förfrågningsunderlaget hade egna avtal för den aktuella tjänsten eller höll på att upphandla sådana.

Förvaltningsrätten ansåg att LOU:s krav på transparens uppfylldes genom den bekräftelse (betalning av serviceavgiften) som lämnats. En av de klagande leverantörerna gick vidare, först till kammarrätt och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen. Ingen av överrättsinstanserna meddelade prövnings-tillstånd.

- Med denna dom i bagaget hoppas vi att domstolsprocesserna om vårt arbetssätt är historia och att vi nu kan gå vidare och förbättra verksamheten och vårt arbetssätt, avslutar Thomas Idermark.

För mer information, kontakta: Thomas Idermark, VD, 070-53 37 430.

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera