Skip to main content

e-Arkiv – Välkommen till framtiden

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:10 CET

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både
privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

Vi kan nu erbjuda ett nationellt ramavtal för e-Arkiv. Med en ökande efterfrågan på tillgänglighet och åtkomst av information är e-Arkiv ett nytt och effektivare sätt att administrera en allt ökande
informationsvolym.

- Det känns väldigt bra att möjliggöra förenklade inköp av för verksamheterna behovsanpassad implementering av e-Arkiv, säger Ida Engberg, Projektledare, SKL Kommentus Inköpscentral.

Avtalet omfattar e-Arkiv som tjänst eller produkt samt därtill relaterade konsulttjänster. Kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag får via avtalet möjligheten att själva kunna införa, förvalta och utveckla sitt eget e-Arkiv.

Ramavtalet tecknades i september 2013 med 15 antagna leverantörer. Anledningen till att vi inte kommunicerat detta i ett tidigare skede är att vi i upphandlingen ställt höga krav på att e-Arkiv ska följa Riksarkivets Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS:er).

I dagsläget är två ramavtalsleverantörer godkända och det är nu möjligt för drygt 429 upphandlande myndigheter att avropa från avtalet. Båda de godkända leverantörerna har möjlighet att leverera e-Arkiv som produkt.

- För oss var det en självklarhet att prioritera arbetet med att snabbt bli klara med SKI’s tester. Vi ser mycket fram emot att påbörja arbetet med detta, säger Joar Swenning på R2B Software AB.

Henrik Östman från Tekis AB är inne på samma spår och utvecklar vidare

- Ett obrutet digitalt flöde är A och O i ett fungerande e-samhälle. Det är därmed viktigt från vår sida att kunna erbjuda en e-arkivlösning med stor tillgänglighet.

Vi uppdaterar löpande vår hemsida med information om vilka leverantörer som blivit godkända.

För mer information kontakta:

Ida Engberg, Projektledare SKI, Telefon 08-709 59 15
Conny Callin, Marknadschef SKI, Telefon 070-536 38 14

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy