Skip to main content

Få bättre kontroll på din energiförbrukning!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 11:27 CEST

Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Energikonsulter 2013” får du både bättre
kontroll över verksamhetens energiförbrukning och den miljöpåverkan den har.

17 utvalda leverantörer erbjuder enkla och smidiga beställningar för energideklarationer enligt Lag
(2006:985) om energideklaration i byggnader samt konsulter för genomförande av verksamhets-analyser och kartläggningsuppdrag.

Beställning sker efter förnyad konkurrensutsättning vilket ger stor flexibilitet i kraven på nivåer och omfattning av kartläggning och analys.

- Vi känner oss mycket nöjda med avtalet säger Jan Jäderberg, ansvarig projektledare på SKI.
Vi ser att den modell vi valt för avrop även gynnar mindre aktörer ute i landet då leverantörerna är rangordnade per län, något som också underlättar vid beställning.

Kontaktpersoner:
Jan Jäderberg, projektledare, telefonnummer 08-709 59 14
Conny Callin, marknadschef, telefonnummer 08-709 59 17

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera