Skip to main content

Fyra företag får SKL:s första ramavtal för att bygga bostäder

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 11:43 CET

För första gången har SKL i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

– SKL har med oro sett hur många kommuner har fått allt svårare att få till stånd byggande av bostäder för olika befolkningsgrupper. Det finns uppdämda behov av bostäder för äldre, för studerande och för ungdomar i många kommuner, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Under de senaste årens mottagande av flyktingar har kommunerna tagit ett stort ansvar och funnit kreativa lösningar för byggande och boende. När det nu gäller att skapa en långsiktig lösning på bostadsefterfrågan kommer den här upphandlingen att ge kommunerna ytterligare ett kraftfullt verktyg, säger Lena Micko.

För att ge kommunerna praktiskt stöd i det arbetet har SKL därför för första gången genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus som kommuner ska kunna använda från och med 2017. Upphandlingen genomförs av SKL

Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av SKL och i dialog med ett stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.

I tilldelningen som meddelas idag ges Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA ramavtal. Företagen rankas också i den ordningen.

– Vi är mycket nöjda med upphandlingsprocessen och har haft en bra dialog med leverantörerna. Vi kommer nu fortsätta att stödja beställare och leverantörer så att avropen från ramavtalet kan komma igång ute i kommunerna, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Bilder på hus från företagen finns via: www.sklkommentus.se/bostad


Om upphandlingen

Intresset för upphandlingen har varit stort i kommunerna. När SKL i en enkät frågade kommunerna om deras intresse sade nästan 90 procent av de 190 som svarade att de kunde tänka sig att använda ramavtalet. Läs mer om enkäten här: https://skl.se/download/18.1562820d15385874ca84b6ab/1459329126242/Enk%C3%A4t%2C+ramavtal+f%C3%B6r+bost%C3%A4der.pdf

Upphandlingen har delats in i två delar. Dels lägre hus (den första delen) och dels högre hus (den andra delen). Den första delen som nu genomförts av SKI innebär att fyra byggföretag erbjuds att teckna ramavtal om att leverera flerbostadshus som är 2-4 våningar höga. Den andra delen i upphandlingen som omfattar högre hus med 4–6 våningar beräknas vara klar under februari månad 2017.

Avgörande för rankingen har varit bäst erbjudande när det gäller kostnad, arkitektonisk utformning av husen samt byggsystemets flexibilitet. Även kriterier som hållbarhet och tekniska egenskaper har vägts in i bedömningen.

Nu inträder en avtalsspärr om 10 dagar då avtal inte kan ingås. Därefter sker en avtalssignering mellan leverantörerna och SKI, då det kommer att finnas mer information tillgängligt om de olika hustyperna samt möjligheter till intervjuer. Signeringen äger rum den 26 januari. Mer information om detta kommer längre fram.

För mer information:

För frågor om ramavtalet och SKL:s arbete med bostadsförsörjningsfrågor:

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL

072-503 7305 / jan-ove.ostbrink@skl.se

För frågor om upphandlingen:

Rickard Andersson, upphandlingskonsult AffärsConcept 072 539 13 44 / rickard.andersson@affarsconcept.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy