Skip to main content

Gemensam inköpscentral underlättar inköpen för kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:00 CEST

SKL Kommentus bildar inköpscentral under hösten och är i full verksamhet från den 1 januari 2011. Det innebär en möjlighet för kommuner, landsting och regioner att förenkla sina upphandlingar.

Det är budskapet när Thomas Idermark, vd för SKL Kommentus och Kalle Krall, upphandlingschef för samma bolag, idag torsdag deltar på ett regionalt möte om upphandlingsfrågor i Jönköping.

Varje år köps det in varor och tjänster till den offentliga sektorn för 500-600 miljarder kronor. I dagsläget är det en allt för stor andel som inte konkurrensutsätts på ett affärsmässigt tillfredställande sätt. Det innebär att uppskattningsvis 50 miljarder om året går förlorade.

Översatt till offentlig sektor för Jönköpings län innebär det över 1,8 miljarder kronor. Väsentliga belopp skulle alltså kunna sparas genom förbättrad samordning i upphandlingarna.

– På nationell nivå ansvarar SKL Kommentus för samordningen och genom bildande av en inköpscentral förenklas möjligheterna för kommuner, landsting och regioner att delta i nationella upphandlingar, säger Thomas Idermark.

– Även i framtiden kommer större delen av kommunernas upphandlingar att göras lokalt eller i regional samverkan. Men för att klara av att uppfylla de allt tuffare lagliga kraven på området är det viktigt att tillgodogöra sig den hjälp och avlastning man kan få genom de nationella samordningarna.

De nya regler i LOU (lagen om offentlig upphandling) som gäller från den 15 juli 2010 innebär en kraftig markering mot upphandlande myndigheter som inte följer lagen om offentlig upphandling.

Mötet hålls för ledande kommunpolitiker och tjänstemän i Jönköpings län mellan 11:00-14:00 i kommunhuset i Jönköping.

För mer information: Thomas Idermark, vd, SKL Kommentus, 070-5337430 eller Kalle Krall, upphandlingschef, SKL Kommentus, 070-752 61 31

 

 

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi samordnar upphandlingar åt främst kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar dessutom med informationsspridning genom utgivning av blanketter, böcker samt elektroniska produkter. SKL Kommentus AB äger också AffärsConcept som arbetar med affärsstöd vid inköp inom offentlig sektor. Koncernen omsatte 512 miljoner kronor 2009 och har cirka 60 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera