Skip to main content

I ny bok får vi lära känna våra förtroendevalda

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:20 CEST

Politik på hemmaplan – Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati

I Sverige ligger den politiska makten i kommuner och landsting i händerna på cirka 14 000 förtroendevalda fullmäktigeledamöter.

– Det är därför av yttersta vikt att medborgarna lär känna sina förtroendevalda och vilken politik de vill föra, säger professor Mikael Gilljam, en av författarna till nya boken Politik på hemmaplan.

Boken bygger på kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2008-2009, som genomfördes vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Undersökningen besvarades av närmare 10 000 fullmäktigeledamöter, viket gör den till den absolut största i sitt slag i Sverige.

– En otrolig källa till kunskap för och om våra folkvalda, säger Mattias Nykvist, förlagsredaktör på SKL Kommentus som ger ut boken.

I boken får vi veta hur våra folkvalda ställer sig i en rad politiska sakfrågor samt hur de tycker att demokratin i kommuner och landsting fungerar – och bör fungera. Vi får också veta hur de ser på de politiska institutionerna samt vilka problem och möjligheter de ser att demokratiska reformer skulle innebära. Bland flera intressanta resultat märks hur politikernas sociala bakgrund spelar roll för deras ställningstaganden.

Författarna – professor Mikael Gilljam, Statsvetenskapliga institutionen, fil dr David Karlsson, Förvaltningshögskolan, och doktorand Anders Sundell, Statsvetenskapliga institutionen – är verksamma som forskare och lärare vid Göteborgs universitet.

För mer information:
Mikael Gilljam, 031-786 12 21, Mikael.Gilljam@pol.gu.se

David Karlsson, 031-786 17 41, david.karlsson@spa.gu.se 

Anders Sundell, 031-786 63 57, anders.sundell@pol.gu.se

Recensionsexemplar:Mattias Nykvist, förlagsredaktör, SKL Kommentus, 08-709 59 51, mattias.nykvist@sklkommentus.se

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi samordnar upphandlingar åt främst kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar dessutom med informationsspridning genom utgivning av blanketter, böcker samt elektroniska produkter. SKL Kommentus AB äger också AffärsConcept som arbetar med affärsstöd vid inköp inom offentlig sektor. Koncernen omsatte 512 miljoner kronor 2009 och har cirka 60 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera