Skip to main content

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:40 CET

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet
Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

– Vi är glada över utfallet och att kammarrätten tydligt slår fast att vi, med de förutsättningar som var i november 2014, hade rätt att avsluta dåvarande samarbete med Tunstall, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Det var i november 2014 som vi beslöt oss för att endast två av tre leverantörer fick förlängning på ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Avtalet med Tunstall AB förlängdes inte då vi konstaterat brister i deras leveranser. Vi beslöt oss också, av samma anledning, den 6 februari 2015, att häva befintligt ramavtal med Tunstall innan avtalstiden löpte ut.

Ramavtalen med övriga leverantörer fick bestå

Tunstall ansökte om ogiltighet av det förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. I januari 2015 konstaterade Förvaltningsrätten i Stockholm att SKI: s beslut innebar en väsentlig förändring av villkoren i ramavtalet. Det fanns därför skäl att ogiltigförklara de förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. Förvaltningsrätten fann dock att avtalen skulle bestå på grund av hänsyn till ett så kallat tvingande allmänintresse. Både SKI och Tunstall överklagade domen till kammarrätten.

Rätt av avstå förlängning av ramavtal

Kammarrätten fann i sin dom att en upphandlande myndighet, i en situation där det också föreligger grund för hävning av ramavtalet, har rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med en av flera leverantörer på ett ramavtal utan att det är en väsentlig förändring av ramavtalet.

SKI hade alltså rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med Tunstall. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom. Det är alltså fortfarande möjligt att avropa Trygghetslarm och larmmottagning från SKI: s ramavtal.

– Vi är nöjda med kammarrättens dom, men det hade också varit bra om de uttryckt sig tydligare om möjligheten att använda förlängningsoptioner som ett incitament för åstadkomma korrekta leveranser, menar Åsa Edman.

Länk till domen: http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%C3%A5l%201355-15.pdf

Länk till ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/trygghetslarm-och-larmmottagning/

För mer information: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 56 eller Erik Edström, upphandlingsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 21.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy