Skip to main content

Leverantör begär överprövning av upphandlingen Kontorsmaterial 2012-2, projektnummer 10202

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 09:40 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av kontorsmaterial. Leverantörerna skulle inkomma med bruttoprislistor i upphandlingen. Enligt ett krav i upphandlingen fick dessa inte vara särskilt upprättade för denna upphandling utan skulle vara leverantörens officiella och gällande bruttoprislista. Vid granskningen av leverantörernas bruttoprislistor har vi trots detta krav funnit att en av leverantörerna framställt en bruttoprislista endast för denna upphandling. Leverantörens anbud har därför förkastats. 

-Det  blir nu domstolen som har att avgöra om den här typen av leverantörsbeteende fortsatt ska accepteras. Vår förhoppning är nu att förvaltningsrätten skyndsamt handlägger ärendet så att alla de 423 avropsberättigade myndigheterna på ramavtalet kan få börja varuförsörjning som man planerat, säger Pia Hedström.

För mer information: Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25 eller Peter Svensson, Upphandlingskonsult, 08-709 59 46.  

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy