Skip to main content

Litteratur 2011

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 15:12 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har följt förvaltningsrättens dom till punkt och pricka, men trots detta väljer nu AdLibris att ytterligare fördröja processen genom sitt agerande och ansöker om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm. Detta kommer att fördröja våra myndigheters möjlighet att avropa litteratur på vårt ramavtal. Vår bedömning är att avtalsstart nu senareläggs med ca två månader.

För mer information: Pia Hedström, chefsjurist, 070 -771 21 89.

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Bifogade filer

PDF-dokument